Nieuwsbrief 2022


Created with Sketch.

NIEUWSBRIEF MAART 2022
Youth Support Gambia
In Kartong gaan we na dit schooljaar het contact met Eugene Brown verliezen; onze laatste kleuter zal in september naar klas 1 gaan en zal dan overgaan naar St. Martin. We bedanken de directrice en docenten voor alle ontmoetingen en goede zorgen voor hun kleuters.
Op dit moment hebben we 14 kinderen die St. Martin bezoeken, na de zomervakantie zullen dat er in ieder geval 23 zijn. Omdat Gilanka geen groep 3 heeft, zullen alle leerlingen die daar nu in groep 2 zitten hierna automatisch naar deze school gaan. Ze zullen dan bij aanvang van het nieuwe schooljaar een test doen om te bepalen of ze daadwerkelijk naar klas 3 kunnen.                                  De contacten met de directeur en docenten op deze school verlopen soepel. Ik ben altijd welkom met vragen en opmerkingen of om even onze kinderen op de foto te zetten.
Momenteel heeft Gilanka nog 21 van onze sponsorkinderen; na de zomervakantie zullen er maximaal 13 overblijven, dit omdat er geen klaslokaal en leraar is voor klas 3.                                        We merken dat deze school steeds meer moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Er zijn onvoldoende financiële middelen om de geplande strategie van ieder jaar een klaslokaal bijbouwen gestalte te geven, daarnaast lukt het ook steeds minder goed om noodzakelijk onderhoud te plegen. Vervolgens zijn de werkomstandigheden niet optimaal, waardoor het ieder jaar weer een heel gedoe is om voor iedere klas een eigen docent te realiseren (Kartong ligt in een uithoek en docenten krijgen hier een vrij laag salaris). Dit alles heeft een neerwaartse spiraal tot gevolg, waarbij alle druk op de schouders van “hoofdjuf” Mary is komen te liggen. Het blijkt dat ook de schoolresultaten er onder lijden; van de 18 kinderen die afgelopen jaar naar klas 3 zouden gaan, hadden er maar 2 voldoende kennis om daadwerkelijk in klas 3 te starten, de overige kinderen doen nu nogmaals klas 2. Nu ook  juf Mary overweegt om op zoek te gaan naar een andere werkplek, houden we ons hart vast hoe het komend schooljaar er voor de kinderen uit gaat zien.                                                                                                                                                                                  Na intensief overleg met meerdere belanghebbenden is er besloten dat onze projectpartner contact gaat opnemen met de ouders van de 13 kinderen om de situatie te bepreken en een (dwingend) advies te geven om hun kind per nieuw schooljaar over te plaatsen naar St. Martin.          We houden alle betrokken sponsors via een privé bericht op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
In Brufut hebben we kinderen op wel 9 verschillende scholen; dit vergt veel organisatie.                     Op het moment dat wij een aanvraag tot sponsoring ontvangen, zoekt onze projectpartner uit of een kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor sponsoring; bij een positief advies wordt iemand geplaatst op onze wachtlijst. Soms gaat een kind al naar school, maar is het door omstandigheden voor ouders niet meer mogelijk om de betalingen te doen. Wij nemen dan de betalingen met de reeds bezochte school over en zullen het kind en de ouders nooit “dwingen” om een andere school te zoeken. Indien een kind nog geen school bezoekt, dan hebben wij wel een dwingend adviserende rol waar we het kind zouden willen plaatsen.                                                                          Na dit schooljaar zullen er voor ons 3 scholen van het toneel verdwijnen omdat ouders toch voor een andere school kiezen (meestal worden kinderen in Gambia alleen overgeplaatst aan het begin van een nieuw schooljaar; tussentijds wisselen wordt nauwelijks toegestaan). 
Aunty Dorrincing heeft op dit moment 15 leerlingen die via ons gesponsord worden; 7 kleuters en 8 basisschoolleerlingen. Deze school stopt, net als meer scholen in Brufut, na klas 6; de tieners gaan vervolgens naar de middelbare school van Brufut.                                                                                      De start van dit schooljaar was spannend, omdat ze niet langer gebruik konden maken van de vorige locatie, is er in allerijl een nieuw gebouw neergezet met 6 ruime klaslokalen (de kleuters kunnen voorlopig nog wel op hun oude locatie les blijven krijgen). De lokalen en het schoolplein zijn verre van klaar; er zijn geen ramen, nauwelijks fatsoenlijk meubilair en de vloer is zand. We hopen dat de situatie in de loop van het jaar zal verbeteren, maar alles staat valt met het vinden van donaties. Deze school zet hoog in op kwaliteit van onderwijs en geeft ook extra studielessen, waarvan de meeste kinderen gebruik maken.
Sanneh Mentereng is een goed lopende school die ondersteuning vanuit Duitsland ontvangt; momenteel zitten hier 4 van onze sponsorkinderen. De school verzorgt zelf een lunch, bestaande uit wat rijst met saus en ze hebben een mooie ruimte met een bibliotheek en mogelijkheden voor het geven van creatieve vakken. Volgend schooljaar hopen we hier 2 van onze nieuwe kleuters te kunnen plaatsen; de inschrijving kan binnenkort plaatsvinden.
Op de Yunus Anglo-Arabische school zitten ook 4 van onze kinderen; zij krijgen les in de arabische taal, maar hebben uiteraard ook engelse les. Hun lesperiodes en vakanties lopen iets anders dan van de overige scholen, omdat ze de islamitische kalender volgen. Op deze school is veel ruimte voor sport en beweging, iets wat in Gambia niet heel vanzelfsprekend is. 
Onze tieners, 8 in het totaal, bezoeken verschillende middelbare scholen in Brufut, Brusubi, Gunjur en Brikama.                                                                                                                                                          Voor 3 van hen die in klas 12 zitten is dit het jaar van het eindexamen; men doet mee met het examen van alle West-Afrikaanse landen. Het examen vindt plaats in juli en augustus en de uitslag is meestal pas bekend in november of december. Met alle drie zijn we in gesprek omtrent hun verdere toekomstplannen. We hebben afgesproken dat ze ons een plan overhandigen waarin duidelijk wordt welke vervolgopleiding ze zouden willen gaan doen en wat daarvan de kosten zijn. Vervolgens zullen hun sponsors bekijken of ze daarin nog wat kunnen betekenen.
Deze periode hebben we verschillende jongeren kunnen helpen opstarten van een eigen bedrijfje met een klein krediet of het doneren van materialen. Twee dames hebben een kleine financiële ondersteuning ontvangen voor een groentekraam en een beauty salon. Na thuiskomst blijkt dat een jonge man die groente gaat verbouwen financieel gesteund gaat worden door een van mijn zoons. Met de 4 jongeren van het vorig seizoen gaat het goed; zij maken volop gebruik van de gedoneerde gereedschappen.
In Sukuta is de tweeling  gestart op school, in november hebben we de school bezocht. 
In Latrya gaan momenteel 15 kinderen naar school in ons sponsor programma in Latrya. Het komend schooljaar zullen dit zeker 18 kinderen zijn. Afgelopen periode hebben we kennis gemaakt met alle kinderen bij onze projectpartner thuis, hebben we de school bezocht en een goed gesprek gehad met de directeur. Er wordt een nieuwe school gebouwd, wat natuurlijk zeker ten goede komt van onze sponsorkinderen. Zeker de noodlokalen zijn echt heel slecht en eigenlijk gevaarlijk. Het voedselproject is gestart en men krijgt nu een klein hapje via de school. In december hebben we alle sponsorkinderen thuis bezocht. 
Vele gezinnen die regelmatig voorzien worden van een doos met hulpgoederen hebben we afgelopen periode bezocht. 
Tijdens een van de huisbezoeken zijn we Binta tegen gekomen. Het meisje heeft een kort been en een lang been. We hebben haar aangemeld bij een andere Nederlandse stichting om een keer goed onderzocht te worden. Ook hebben we voor haar aangepaste schoenen geregeld. We hopen dat ze deze keer aan de beurt komt, maar dat is nog afwachten. Anders gaan we kijken of Caring4mobility iets voor haar kan betekenen. Ze kan nu bijv. ook niet naar school, omdat ze zo ver niet kan lopen. Onderwijs is belangrijk, dus we gaan kijken wat we hier aan kunnen doen. 

Dumbuto 
Het skillcenter wat we aan het bouwen zijn, kost meer geld dan verwacht. Alle materialen zijn veel duurder geworden en Dumbuto ligt ver weg, hierdoor zijn de transportkosten ook veel. Stap bij stap zullen we doorgaan en hebben nu een mooie donatie gekregen waardoor we Dumbuto zeker af kunnen maken. We gaan ervanuit dat we voor het regenseizoen binnen kunnen gaan werken. Misschien dat we via een speciaal donatieprogramma één jongeren met een beperking een kans willen gaan geven. 

Skillcenter in Jarra:
We gaan dit het komende jaar flink uitbreiden, een van de doelstellingen is een nieuwe borehole gaan maken voor het stuk land wat er nu bij komt. Nog meer jongeren die een kans krijgen een vak te leren, wat geld te verdienen en voedsel hebben. Alleen maar win win. 
De projecten als kraamkliniekjes en healtcentrums voorzien van spullen loopt mooi door. 
In Nistelrode is SVKO depot geworden voor Gambia for You, dit betekend dat iedereen dozen voor transport kan inleveren in Nistelrode en samen met GFY zorgen we er voor dat deze in Gambia komen. Nog meer mensen in Gambia worden hierdoor hopelijk geholpen en meer mensen horen over wat wij als stichting doen.                                                                                                                                                                                
SVKO maken we alleen samen met al onze geweldige sponsors.  Wilt u meer en actuelere informatie volg ons dan op facebook:  https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko                                                                                                                                                                                          Namens al de kinderen, hun ouders en gezin heel hartelijk dank voor al jullie goede zorgen.
SAMEN KLEUREN WE ONZE WERELD EEN BEETJE MOOIER                                         


Nieuwsbrief 2021

Created with Sketch.

Nieuwsbrief April 2021

De nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko

Fatou: Septic tank, crowd funding. Helaas niet genoeg geld opgebracht en er kwamen aardig wat kosten bij. We hebben het geld wat we hebben opgehaald overgemaakt naar Gesundheit en und Bilding een duitse stichting die al meer dingen doen voor Fatou. Ze zijn ondertussen gestart met het maken van de septic tanks. Super fijn!

Marie: De kleine kraamkliniek in Brufut. Mooi project we blijven hier verbandmiddelen en kraampakketten naar toe sturen.

Latria HealtCenter: ook zij kunnen op onze steun blijven rekenen.

Triple C:  als we dingen tegen komen zullen we deze blijven versturen, nu weer handgereedschap onderweg. 

School Latria: Er is een nieuwe directeur aangenomen. Er worden op dit moment 3 klas lokalen bij gebouwd. Als blijkt dat de directie beter is als de vorige, gaan we weer eens kijken of we misschien de bibliotheek af kunnen gaan maken. 

Mouhdina PA Jatta: Zijn heel blij met onze hulp kunnen hierdoor meer mensen helpen en mensen genezen ook beter. 

Dumbutu skillcenter: We zijn heel druk met de voorbereiding dat we een klaslokaal kunnen gaan bouwen. Hierdoor kan met hele jaar les volgen. 

Dozen voor gezinnen:  Dit loopt goed, op deze manier kunnen we in deze moeilijke tijd, toch heel veel mensen iets extra’s geven. Doordat er toch ook sponsors afhaken, zijn we nog op zoek naar nieuwe sponsor ouders. We gaan voorlopig niet op zoek naar nieuwe gezinnen. 

Borehole Latrya (vrouwen tuin): Gaat goed, is afgerond als we weer naar Gambia mogen gaan we dit project zeker bezoeken. 

Skillcenter Jara: Is in de afrondende fase. Jongeren kunnen hier alles gaan leren op het gebied van landbouw. We hopen dit project zo snel mogelijk te gaan bezoeken.  

Speeltuinen Kartong: Ziet er op de foto’s erg mooi uit, ook wordt er ontzettend veel gebruik van gemaakt. 

Youth Support Gambia: Momenteel zitten er ongeveer 60 kinderen in dit project die ondersteund worden om naar school te gaan. 

YSG Latrya : Door de goede ervaringen zijn we het project uit gaan bereiding in Latrya hier zitten op dit moment 15 kinderen in het school project. 

YSG Sukuta: 2 kinderen in ons sponsor programma, dit gaan we niet uitbreiden

Bus: Het plan is nog steeds om de bus in de ochtend en middag in te zetten als schoolbus. Veel kinderen wonen ver van school en proberen langs de grote weg een lift te krijgen, meestal met weinig succes. Dit project kost momenteel iets meer tijd dan we hadden verwacht. Maar dat is ook Gambia. 

Jonge ondernemers: twee jonge mannen ontvingen in samenwerking met Solidariteitswerkplaats Uden een gereedschapskoffer waardoor ze nu zelfstandig hun werk als elektricien en loodgieter uit kunnen voeren. Er zijn 2 gereedschapskisten onderweg voor twee metselaars. Helaas waren deze niet meer gratis. Voor 2 kisten €60 excl. Verzendkosten betaald. Een sponsor stuurde enkele naaimachines, waardoor nu alvast 4 jongeren daar mee aan het werk kunnen. 

 

Nieuwsbrief September 2021 

De nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko 

Dumbutu skillcenter: We zijn gestart met de bouw van een lokaal, winkeltje en klein kantoortje. Het zal een hele uitdaging worden om dit op afstand te kunnen begeleiden.  

Dozen voor gezinnen:  Afgelopen periode zijn we al 18 keer dozen weg wezen brengen, dit is net zoveel als in heel 2020. Heel erg fijn dat we dit kunnen en mogen doen. Doordat er toch ook sponsors afhaken, zijn we nog op zoek naar nieuwe sponsor ouders. We gaan voorlopig niet op zoek naar nieuwe gezinnen. 

Youth Support Gambia:Afgelopen periode zijn er 4 sponsors afgehaakt door verschillende omstandigheden. Dit is natuurlijk erg jammer, we blijven dan dus ook actief opzoek naar sponsors. 

YSG Latrya : Een hele ondernemer voor onze contact persoon in Latrya om de uniformpjes op tijd klaar te hebben. Maar het is gelukt. Helaas op dit moment nog niet alle schoolboeken aanwezig. Ze zijn niet te krijgen momenteel in Gambia. 

YSG Sukuta: 2 kinderen in ons sponsor programma, dit gaan we niet uitbreiden 

Jonge ondernemers: twee jonge mannen ontvingen in samenwerking met Solidariteitswerkplaats Uden een gereedschapskoffer waardoor ze nu zelfstandig hun werk metselaar kunnen uitvoeren. 

Afgelopen periode acute medische zorg kunnen verlenen aan een meisje wat verbrand was. 

Ook hebben we 2 families met hun huis geholpen om deze op te knappen. Met de storm zijn er verschillende daken van huizen verdwenen in Gambia. Dit was voor ons echt te duur, hebben wel in samenwerking met Geven voor Gambia snel de mensen kunnen voorzien van kleding en mooie voedselpakketten uit kunnen delen. 

Ook hebben we twee jongeren in samenwerking met Caring4Mobility kunnen voorzien van een nieuwe rolstoel. 
 

In november 2021  waren we voor het eerst met het hele bestuur van SVKO bij elkaar in Gambia. Dit was een mooi moment om elkaar en elkaars projecten en werkwijze beter te leren kennen; op naar een intensivering van onze vruchtbare samenwerking. 

Ruim voor de kerst hielden we weer een actie om voedselpakketten te bestellen. Veel sponsors hebben hier gehoor aan gegeven; zodoende veel kinderen/gezinnen enorm verrassen met een goed gevuld “kerstpakket”.                                                                                                                                Onze projectpartners zijn meerdere malen naar het “warehouse” om door sponsors opgestuurde bananendozen op te halen. Het bezorgmoment bij de gezinnen is en blijft  altijd weer een feest; van zo veel blijdschap worden wij zelfs een beetje stil. 

Nieuwsbrief 2020

Created with Sketch.

Nieuwsbrief Maart 2020 

De nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet 

stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden 

van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op 

de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko 

Wat hebben we o.a. de afgelopen tijd gerealiseerd: 

Een nieuw project, vul een doos voor een gezin in Gambia. Heel veel positieve reacties gehad ontzettend blij mee. Gezinnen bezocht in Gambia die het goed kunnen gebruiken. 

Ook buiten de poort van de tuintjes van het vrouwen project in Latrya een watertap mogen realiseren zodat iedereen makkelijk aan water kan komen. Nu genieten nog meer mensen van de borehole. 

Het schoolreisje hebben we kunnen realiseren wat een feest voor de kinderen. 

Helaas hebben we ons werkbezoek voor April moeten annuleren i.v.m. corona. Natuurlijk blijven we doen wat we kunnen voor de mensen in Gambia. 


Nieuwsbrief September 2020

Door samenwerking kun je mooie dingen bereiken. Ebrima heeft veel mondmaskers kunnen maken die uitgedeeld zijn aan verschillende klinieken die wij helpen. Ebrima heeft hier ondanks deze moeilijke tijd een inkomen aan gehad. Win – Win.

Doordat er geen toeristen naar Gambia kunnen hebben de mensen het heel erg moeilijk. Gelukkig kunnen we ze helpen door het doneren van voedsel en natuurlijk de dozen voor gezinnen. Ondertussen steunen we 20 gezinnen met meer dan 50 kinderen die af en toe een doos krijgen. 

Een etui voor de schoolkinderen in Jarra. Message from the school   Is a great day  for us because  students are very happy about the  gifts from Sheriff and al the help from the foundation Svko.

Een nauwere samenwerking tussen twee goede doelen voor Gambia.

Ik mag meedelen dat Youth Support Gambia vanaf vandaag mee gaat vliegen onder de vleugels van de Brabantse stichting SVKO ( Stichting voor Kansarmse Ondernemers in Ontwikkelingslanden).

Sandy Janssen, medeoprichtster van deze stichting en ik werkten al vaker op verschillende vlakken samen en hebben nu besloten om onze krachten te bundelen....samen het beste in elkaar naar boven halen ten gunste van de mensen in Gambia.

Voor ons project en onze sponsors zal er in de praktijk weinig veranderen, maar onze slagkracht zal zeker toenemen. In de eerstvolgende nieuwsbrief, die hopelijk voor volgend weekend klaar is zal ik nadere uitleg geven. Voor nu....proost....op een mooie samenwerking !!!!

Door deze samenwerking sponsoren vanaf nu ook schoolkinderen, wat natuurlijk fantastisch is. 

ProudMama, ondersteunt nog steeds onze stichting. Super blij met deze actie en met alle pakketten. Je krijgt bij inlevering van je overgebleven spullen van je kraampakket een leuke attentie van ProudMama 🥰.

Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de speeltuin in Kartong en het realiseren van een Skillcenter in Jarra. 

Nieuwsbrief December 2020

In de afgelopen periode zijn er wat bestuurswisselingen geweest. We danken Jeannette en Chris voor een jaren lange inzet voor de stichting. We zijn blij dat Chris de website nog bij wil houden. 

Huidige bestuur bestaat uit:

Paul Vissers 16-06-1967, functie voorzitter, mede-oprichter

Sandy Janssen 11-11-1969, functie penningmeester, mede-oprichter

Ralph Geelen   12-02-1980, functie secretaris

Willeke van Westing 13-07-1964, functie bestuurslid

 

Wat hebben we o.a. de afgelopen tijd gerealiseerd:

Er wordt hard gewerkt aan de speeltuin in Kartong. 

De situatie in Gambia begint langzaam aan te veranderen. De complete lockdown sinds eind maart wordt stap voor stap opgeheven; scholen, restaurants, hotels en de landsgrenzen gaan weer open. Men hoopt er nog steeds op dat toeristen zoals gebruikelijk vanaf oktober de stranden weer zullen bevolken....de condities om te reizen vanuit Europa worden echter met de dag slechter. 

Het zullen zeer moeilijke tijden blijven in ons zo geliefde tweede thuisland; armoede en honger zoals nooit tevoren.

Toch willen wij graag positief vooruit blijven kijken en ontwikkelen nieuwe initiatieven om jongeren te ondersteunen. We hebben 2 jongeren kunnen voorzien van een goed gevulde gereedschapskist zodat ze nu selfsupporting zijn. 

Veel gezinnen hebben de afgelopen periode een doos mogen ontvangen, of er is een doos onderweg. 

Weer de nodige voetbaltenues mogen ontvangen

Soms zit het mee en soms heel erg tegen😢. Onze contact persoon wilde in de vroege ochtend vertrekken naar Jarra. Auto al volgeladen met zaden kleding en andere spullen . Stond bij zijn compound achter de muur. Alles weg ook zijn radio en accu😔.

We hebben een nieuw logo, super mooi geworden! Super blij#dankbaar#gaaf nieuw logo#😍#dankjewel Jolanda Sevinc, voor het ontwerpen hiervan.

Youth Support Gambia heeft op dit moment 62 kinderen waar we heel erg blij mee zijn. Dit is een fantastisch resultaat. Deze kinderen zitten in Kartong en in Brufut op school. Volgend jaar gaan we kijken of we ook wat in Latrya op kunnen zetten. 

EIEREN met KERST in plaats van met PASEN !!

In Gambia is op dit moment behoefte aan van alles, maar vooral aan eten. EIEREN zijn een zeer gezonde aanvulling op het doorgaans karige voedingspatroon van het gemiddelde Gambiaanse gezin. Helaas is deze gezonde lekkernij voor de meeste mensen onbetaalbaar.....

Deze actie is een groot succes geworden en hebben 100 gezinnen kunnen voorzien van een rekje eieren voor de kerst. 

Boeken op mogen halen voor de bibliotheek die we in 2021 willen gaan realiseren in de school in Kartong. 

Vormsel dozen zijn aangekomen waar we veer veel kids blij mee hebben kunnen maken. 

We zijn bijna aan het einde van dit bijzondere en roerige jaar; een jaar als geen ander....

Een helpende hand bieden aan onze Gambiaanse wereldburgers is nu echter meer nodig dan voorheen ....

Gelukkig merken we dat wij kunnen bouwen en vertrouwen op een steeds groter wordende groep enthousiaste sponsors. Onze dank hiervoor is erg groot. We wensen iedereen hele fijne dagen en een heel gezond 2021. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie steun vertrouwen. 

Laten we met elkaar hopen op betere tijden voor iedereen, ongeacht wie je ook bent of waar je ook woont... SAMEN, ja alleen SAMEN  kleuren we onze WERELD een beetje MOOIER.


NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Na een roerige zomer is het tijd voor een update omtrent het wel en wee van Youth Support Gambia en haar deelnemers.

Vanaf 10 februari dit jaar ben ik terug in Nederland en probeer vanuit hier zo goed mogelijk de situatie in Gambia te blijven monitoren. Ik mis het land, de kinderen en mijn vrienden enorm, maar houd de moed erin en zal er alles aan doen om wanneer mogelijk weer af te reizen.

Highlights van de afgelopen periode

Net voor mijn vertrek in februari mocht ik getuige zijn van de eerste sportdag bij Gilanka Comprehensive; het was een bloedhete dag, maar de onderlinge competitie was er niet minder om.

We hebben een kindje met een handicap (rolstoel gebonden) aan een sponsor kunnen linken, waardoor zijn kansen voor de toekomst enorm toegenomen zijn. Medisch gezien wordt hij nu ook door ons gemonitord. Er wordt bekeken of hij met intensieve fysiotherapie mogelijk zijn loopfunctie kan verbeteren.

In maart gingen, net als in Nederland alle scholen in Gambia dicht. Helaas zijn ze tot op heden niet heropend; er wordt gehoopt op opening eind september. 

Het al vooruit betaalde sponsorgeld voor het laatste semester kan door ons niet teruggevraagd worden, maar in goed overleg zal er bekeken worden wat we met deze situatie gaan doen. Er bestaat een mogelijkheid dat er wordt besloten om dit bedrag uit te keren aan de leraren; zij hebben deze maanden namelijk geen salaris ontvangen zo blijkt. Normaliter worden de door ons betaalde gelden gebruikt voor de salarissen van de leerkrachten, dus eigenlijk een logische stap.

Sponsors hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om te doneren voor onze voedselhulp; met 600 euro hebben we 30 gezinnen een maand vooruit kunnen helpen.

Ook kregen we van verschillende mensen flesjes met babyvoeding/ bijvoeding; deze zijn uitgedeeld aan 2 gezinnen en aan het plaatselijke kliniekje. 

Het transport van dozen met allerlei extra’s voor 17 van onze kinderen verliep uiteindelijk makkelijker dan verwacht, maar in Gambia stagneerde het. Eerst was er de hoop dat ikzelf spoedig naar Gambia zou afreizen om alles uit te delen. Toen dat er uiteindelijk niet in zat bleek bezorging van de dozen toch niet zo eenvoudig. Eerst een auto zien te regelen, die raakte betrokken bij een ongeval en werd in beslag genomen. Onze projectpartner die alles zou regelen was 2 weken ziek. Door Corona was er een algeheel reisverbod binnen Gambia en ook nu is het afwachten…er valt dit jaar zo veel regen, waardoor de meeste wegen in rivieren veranderd zijn.

In de afgelopen periode hebben we 3 kleuters, 1 basisschool leerling en 1 tiener mogen verwelkomen; fijn dat we voor hen een sponsor hebben mogen vinden. Voor 1 van onze kinderen moesten we helaas op zoek naar een nieuwe sponsor; dit bleek na een post op Facebook zelfs al na 10 minuten geregeld!!

In onze administratie zijn nu 6 tieners, 27 basisschool leerlingen en 22 kleuters ingeschreven….een geweldig mooi aantal.

We hebben weer extra inkomen ontvangen door statiegeld donaties van Jumbo Elburg en Boni Elburg; mogelijk komen we dit jaar nogmaals aan de beurt. Dit geld is deels gebruikt voor de voedselactie en deels voor de maandelijkse toelage voor onze projectpartner.

We kregen ook een eenmalig bedrag van reisgenoten die ons gezin in Thailand trof. Zij, als voormalig docent en schooldirecteur was geraakt door hetgeen wij in Gambia doen. Zodra ik weer in Gambia ben zal ik in overleg met betrokkenen daar besluiten hoe het bedrag besteed gaat worden.

Zoals gemeld hebben we door omstandigheden afscheid genomen van onze eerste projectpartner Sanna Jatta. In Fabakary Manneh hebben we een waardige opvolger gevonden. Hij is zelf docent middelbaar onderwijs en kan inhoudelijk een mooie bijdrage leveren. Doordat we beide vanuit de plaats Brufut opereren, kunnen we nu ook daar kinderen gaan bemiddelen. Sinds november 2019 heb ik ervoor gekozen om tijdens mijn verblijf in Gambia iets centraler te gaan wonen; dit maakt wel dat ik per rit een uur nodig heb om in Kartong te komen; maar in Gambia heeft ogenschijnlijk niemand haast, dus pas ik me aan.

Door de samenwerking met Fabakary ben ik ook terecht gekomen op de private middelbare school Ya Lisa waar hij werkt als docent kunst. Ik heb daar verschillende vrijdagen mee mogen draaien en veel mogelijkheden gezien om daar ofwel zelf of via Youth Support een steentje bij te dragen. Ik hoop van harte dat deze school en hun docenten de Corona crisis overleven; vanaf maart krijgt de school en dus ook de docenten geen inkomen meer.

De samenwerking met Sandy Janssen van SVKO (Stichting voor Kansarme Ondernemers in Ontwikkelingslanden) heeft zich verder uitgebreid; vanaf september mag ons project meevliegen onder hun vleugels. Dit betekent, krachten bundelen, meer naamsbekendheid en een groter netwerk creëren, gebruik kunnen maken van hun ANBI status (interessant als het gaat om belastingaftrek van giften)…..beide partijen zijn super trots met deze “samensmelting”. Uiteraard blijven we beide onze eigenheid en eigen werkwijze behouden, maar daar waar 1 en 1 twee is zullen we hand in hand gaan. Voor ons project kan het een voordeel zijn om samen te werken met deze ondernemers omdat we naast onze prioriteit scholing nu ook onze tweede pijler “jonge starters ondersteunen” aandacht kunnen gaan geven.

Het project voor een speelveld/speeltuin bij Gilanka is aangevraagd door deze stichting en wij (onze projectpartner) zal het hele maak en bouwproces in Gambia coördineren. We hopen dat er nu zo spoedig mogelijk met het vervaardigen van de speeltoestellen begonnen kan worden. Door Corona en vooral door de heftige regenval; soms wel 4 dagen achtereen ligt het hele leven in Gambia ongeveer plat. Wegen zijn veranderd in modderstromen, huizen en winkels zijn ingestort en het weinig aanwezige elektra valt vaak meer dan 24 uur achtereen uit.

Al met al een heftige en drukke periode. Helaas gingen de Vestingdagen in Elburg dit jaar niet door; normaliter verkoop ik op een aantal van de woensdagen allerhande spullen, waarvan de opbrengst voor Youth Support is. Ook kon het op 4 juli geplande Afrika festival, in de Kloostertuin van Museum Elburg geen doorgang vinden. Gelukkig kan alles doorgeschoven worden naar de eerste zaterdag van juli 2021.

Ons financieel boekjaar loopt nog niet ten einde, maar iedereen mag zich vrij voelen om tussentijdse inzage in de exel bestanden op te vragen. Begin januari zal er, nu we onder een ANBI stichting vallen ook een financiële verantwoording naar hun accountant gestuurd worden.

Graag wil ik een ieder die zich op welke wijze dan ook voor Youth Support Gambia inzet heel hartelijk bedanken, mede namens de kinderen en hun ouders in Gambia.        

ABARAKA

SAMEN KLEUREN WE ONZE WERELD EEN BEETJE MOOIER

09-09-2020 Willeke van Westing

Nieuwsbrief 2019

Created with Sketch.

Nieuwsbrief Januari 2019: 

de nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko 

Wat hebben we o.a. de afgelopen periode gedaan: 

Onze vriend Omar voorzien van de nodige nieuwe kleren. 

2 Naaimachines gekocht voor Triple C, super om te zien hoe dit project gegroeid is de afgelopen jaren. 

Uitdelen van kleren 

Bezoek aan Fatou, ook hier vele ontwikkelingen mee mogen maken de afgelopen jaren. Super dat dit soort vrouwen bestaan. 

Bezoekje aan Mari die nog steeds fantastisch werk doet op haar compound 

De heren van een slagerij kunnen door Ekoplaza hun kleding schoon houden, waren er super blij mee. 

Nieuwe werkschoenen voor Ret-urn zodat ze veiliger kunnen werken. 

Ousman, we hebben via facebook een oproep gedaan om door mensen eieren te bestellen bij Ousman voor een Gambiaans gezin. We mogen wel zeggen dat dit geslaagd is geweest. Voor Ousman maar ook voor de gezinnen die blij verrast waren. 

 

Nieuwsbrief Mei 2019

Wat hebben o.a. de afgelopen periode gedaan:

Op bezoek bij Latrya Healtcenter

Natuurlijk hebben we ook de school in Latrya bezocht

Voetbalteams voorzien van tenues 

Ousman bezocht en weer de nodige eieren uitgedeeld

Op bezoek bij Jarra, in de binnen landen. We hebben voor haar de nodige materialen onderweg en al 2 naaimachines kunnen doneren voor haar skillcenter wat we gaan helpen om uit te kunnen bereiden. Het is de bedoeling dat ze hier leren om kleding te maken en te herstellen. Maar ook wordt het een belangrijke ontmoetingsplek voor de mensen. 

Op bezoek bij de Twins van onze contact persoon Saikou, we hebben een Nederland een tweeling gevonden die hun kleding aan deze kanjers wil doneren. 

Deze keer op bezoek geweest bij de dovenschool in Gambia we hadden veel spullen van van Helden gekregen die we daar hebben af mogen geven. 

Op bezoek bij de Papa Jatta die op zijn compound mede door de spullen die wij versturen veel goed werk kan verrichten. 


Nieuwsbrief december 2019

 

Verschillende tenues kunnen leveren, hier zijn ze in Gambia heel blij mee. 

In Jarra bij Soma in de binnen landen van Gambia het ziekenhuis kunnen voorzien van de benodigde spullen. 

Heel veel gezinnen kunnen voorzien van eieren.

Natuurlijk ook nog steeds de nodige dozen kunnen versturen.

Op bezoek geweest bij Jarra, een lieve vrouw woont in Dumbutu dus wat meer de binnen landen in. Jarra probeert met zeer beperkte middelen vrouwen te helpen. Ze leert ze om kleding te maken. Daarnaast is haar compound een belangrijke plek geworden voor deze vrouwen om even samen te zijn.

Communie dozen uit mogen delen waarmee we veel kinderen een leuke verrassing hebben bezorgt 

Al geruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen om een (borehole) waterput te gaan maken in Latrya. De waterput die er is, staat helaas leeg. Zelfs nu in het regenseizoen zit er geen water in. De noodzaak is dan ook erg groot. De mensen moeten lang wachten tot ze aan de beurt zijn om wat water te tappen. Als ze het water hebben moeten ze heel ver lopen naar hun huis. Maar ook naar de tuintjes die ze hebben kunnen ze met de borehole voorzien van water. Hierdoor heeft het vrouwen project een inkomen wat hun gezinnen voorziet van eten. Ook kunnen ze wat verkopen waardoor ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. 

Jarra heeft met dank aan handen in een voor Gambia 2 naaimachines gekregen. Ze is er super blij mee. Meer dames kunnen nu les krijgen.

We willen de kinderen uit de kleuterklassen van de Iri Du Nursery school een onvergetelijke dag gaan bezorgen. Het uitje staat gepland op 24 februari 2020, de foto's zullen volgen.

Ook het Skillcenter in Kartong hebben we de afgelopen periode kunnen voorzien van kleding

De watertank in Latrya is geplaatst

Waterpunt in Latrya

Fatou is druk bezig met uitbereiding van haar weeshuis. Ze wil voor de oudere meisjes wat meer privacy creëren. We blijven haar steunen met haar goede werk. 

 Nieuwsbrief 2018

Created with Sketch.

Nieuwsbrief Januari 2018

 

De nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko

Op bezoek geweest bij Mari, dit was zoals altijd weer heel gezellig. 

Ook Tanka Tanka weer bezocht en van de nodige spullen voorzien. 

Latrya healtcenter kan ook nog steeds op onze steun rekenen

De school was dicht in verband met de kerst vakantie, maar zijn wel even wezen kijken. Helaas is de bibliotheek nog steeds niet klaar. Goed gesprek gehad met de directeur.

Heel interessant bezoek gebracht en uitleg gekregen over Solar Cooking, zeker de moeite waard om eens te bezoeken.

Ook hebben we Matar bezocht van Gambia for you waar mee we onze spullen versturen naar Gambia.

Bij Ret-urn hebben we een gereedschapskist vol met gereedschap afgegeven, zodat er weer mooie urnen gemaakt kunnen worden. 

Natuurlijk zijn we ook bij Papa Jatta op zijn compound geweest, zijn goede werk blijven we steunen.

Een bezoek gebracht aan de salon van Amanita, deze begint echt goed te draaien. Super om te zien. 

Natuurlijk hebben we ook weer de nodige kleren uit gedeeld.

 

Nieuws brief maart 2018 

 

De heren van Return voorzien van veiligheidsschoenen 

Papa Jatta, die nog steeds mensen op zijn compound helpt. 

Heel veel mutjes uit kunnen delen, aan newborns. 

Bij Fatou, blijft het in ontwikkeling wat is daar veel verandert in de jaren dat wij daar komen. Prachtig om te zien. 

Bij Mari op bezoek met natuurlijk weer de benodigde spullen 

Heerlijk gegeten bij Solomon 

Latrya Healtcenter een bezoek gebracht en voorzien van de benodigde spullen 

Tanka Tanka een bezoek gebracht en voorzien van de benodigde spullen 

Bezoek aan Ousman, die jongeren een vak leert meubelmaker/timmerman we hebben ze voorzien van werkkleding. 

Taffa hebben we ook deze keer weer een bezoek gebracht met weer de benodigde naaiatelier spullen. 
 

Nieuws brief augustus 2018 

Aboe van de craftmarkt in Senegambia, blij met zijn nieuwe iPhone! 

Future For Young Childeren met hun nieuwe kleding gesponseerd door Eeko Plaza 

Buba Susso is zilversmid, hebben vrienden van de stichting op weg geholpen met gereedschap. Wil je wat laten maken, tel: 6664337, zit in Bijilo. Vlakbij Baobab hotel. Voorzien van materieel om de mooiste dingen te kunnen maken. 

Schoenendozen gevuld gekregen van de vormselgroep kinderen uit Nistelrode, voor kinderen in Gambia. 

Vanaf het nieuwe jaar zijn de regels verandert, mensen moeten zelf hun spullen op gaan halen en ons foto’s sturen. Natuurlijk als wij in Gambia zijn gaan we ze bezoeken. 

Latrya healtcenter voorzien van de nodige spullen 

In samenwerking met iemand anders gaan we een nieuw naaiatelier opzetten. De vorderingen zullen volgen. De eerste spullen die we verstuurd hebben zijn al in Gambia aangekomen. 

Onze vriend Ousman in the Gambia heeft een kippenfarm. Nu in samenwerking met Henk kunnen mensen vanuit Nederland eieren bestellen voor hun gezin in Gambia. 

Niumi, een ernstig zieke alleen gaande moeder zijn we aan het helpen om een winkeltje op te zetten. Ze kan hierdoor een inkomen krijgen en haar gezin van onderhouden. Ze betaald ons de verzendkosten terug, zodat wij weer nieuwe dozen naar haar toe kunnen sturen. We hebben dit ooit eens van een Gambiaanse vriend gehoord, dat dit een goede manier van werken was. We hopen het, want we gunnen Niumi en haar gezin het allerbeste. 

Triple C de nieuwbouw is klaar en volgende week gaat er gestart worden met een 3 jarige beroeps opleiding. Wauw! Wat is er veel gebeurd! 

Nieuwsbrief 2017

Created with Sketch.

 

Nieuwsbrief januari 2017 

 

Op project bezoek geweest bij de school in Latrya. De bibliotheek is nog niet klaar, maar men heeft wel al concrete plannen gemaakt en wat het gaat kosten. De kosten zullen ongeveer € 180, = zijn. We hebben de ruimte kunnen zien waar ze de bibliotheek willen gaan realiseren. Verder hebben we heel veel schoolschriften kunnen doneren voor de kinderen van de school. 


Op project bezoek geweest bij  Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten kunnen afgeven. Er wordt weer flink verbouwd in het Healcenter, ze zijn de overkapping aan het verlengen zodat er nog meer mama’s met de kinderen uit de zon kunnen wachten. Ook de vloer wordt onderhanden genomen omdat deze helemaal los liet. 


De salon van Amanita is weer een stuk verder af, en het ziet er erg mooi uit.            


Op project bezoek geweest bij de heer Mouhdina PA Jatta, in zijn compound helpt hij mensen, die nergens meer terecht kunnen. Goed om hier weer te zijn. Met weer de nodige spullen, die ze heel goed kunnen gebruiken. 


We hebben heel veel brillen gekregen, die we hebben uit mogen delen. Was super! Mensen waren zo blij dat ze weer beter konden zien. 


We zijn op bezoek geweest bij Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis van Gambia. We hebben een rondleiding gehad, i.v.m. privacy hebben we geen foto’s gemaakt. Maar wat heeft het een indruk op ons gemaakt. Op internet hadden we al wat vooronderzoek gedaan, zodat onze giften goed in de smaak vielen. We hebben veel zaden voor de groenten tuin gegeven, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal (smal wat ook gebruikt kan worden voor maandverband). Ook hebben we een grote zak rijst gedoneerd iemand anders heeft kip gedoneerd zodat ze in het nieuwe jaar een mooie maaltijd kunnen eten. Ze waren druk bezig met internet, en toevallig hadden wij net de computers gedoneerd gekregen, dus deze zijn nu onderweg naar Gambia naar Tanka Tanka. 


Ook deze keer weer heel veel kleding uit kunnen delen, geweldig om te mogen doen. 


Op bezoek geweest bij Triple C waar we weer de nodige spullen hebben mogen achterlaten onder andere een handnaaimachine, stof en garen, maar ook zaden en verbandmiddelen. Mooi om te zien dat nu ook het meisjes project steeds meer vorm krijgt. 


We hadden spaarlampen gedoneerd gekregen, helaas hebben ze in Gambia veelal een andere fitting als wij. Maar toch wat mensen kunnen vinden en lampen van Europa dat is natuurlijk super. 


De vleesmolen wordt al goed gebruikt, mooi om te zien dat met een vleesmolen iemand al een bedrijfje kan starten en hopelijk hierdoor zelfvoorzienend te worden. 


Ook Marie met haar kliniek op haar eigen compound hebben we een bezoek gebracht en de nodige overgebleven spullen uit kraampakketten af gegeven. 

 

Deze keer verbleven we in Sandbeach waar een personeelslid aangaf dat ze nog geen EHBO trommel hadden, deze hebben we één kunnen geven. 


Verder hebben we van een donateur heel veel schooltasjes, shirts, blouses en vesten gekregen. Zoveel dat het te veel is voor onze eigen projecten, dus gaan we opzoek naar mooie projecten die het kunnen gebruiken. Ook hebben we van een nieuwe donateur heel veel medische middelen gekregen, dit zullen we in kleine partijen gaan versturen. Maar het blijft dus belangrijk om geld binnen te krijgen zodat we de spullen ook kunnen blijven versturen. 

 

Nieuwsbrief April 2017 

Er zijn weer bestuursleden naar Gambia geweest en hebben weer veel projecten kunnen bezoeken, waar ze weer veel spullen hebben kunnen uitdelen. Dit blijft geweldig om te mogen doen. 

Op bezoek bij Marie met haar kliniek op haar eigen compound en de nodige overgebleven spullen uit kraampakketten af gegeven. Ook andere verbandmiddelen die Marie en Thea verdelen over andere ziekenhuizen, dit doen ze nu al weer een hele tijd voor ons. We zijn hier heel tevreden over, omdat we zelf niet alles kunnen bezoeken. Thea is een Nederlandse vrouw die in Gambia verblijft, heeft veel contacten en weet waar ze behoefte aan hebben, dus alles komt goed terecht. 

Bezoek aan Tanka Tanka, ze zijn een broodoven aan het maken zodat ze dadelijk zelf brood kunnen gaan bakken. Voor de patiënten en voor de verkoop, van de verkoop hopen ze dan weer de benodigde spullen te kunnen kopen om voor de volgende dag weer brood kunnen maken. Het is nog niet klaar, maar ziet er al goed uit. De pc’s zijn er nog niet, maar zijn onderweg als we er meer over weten laten we het weten. 

Bezoek aan Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten kunnen afgeven. 

Op bezoek bij de school in Latrya. De bibliotheek is nog niet klaar, we gaan nu als stichting kijken hoe we hen kunnen gaan helpen om die €180, = bij elkaar te gaan krijgen. 

Naar een project geweest die aan solarcooking doen, zeer interessant omdat brandhout om te kopen erg duur is. Hierdoor wordt er veel uit de bossen gepakt. Dit raakt een keer op, en de zon schijnt er de hele dag dus solar is een goed alternatief. 

Ook een bezoek gebracht aan Matar van Gambia For You waarmee we onze spullen versturen. Leuk om elkaar weer te zien. 

Op bezoek bij  Return, Return is opgericht door Lonneke te Kamp. Op 20 jarige leeftijd werd Lonneke getroffen door borstkanker. In een periode vol angst, onzekerheid en vragen is zij gaan nadenken over het leven en het leven na de dood. Tijdens haar ziekte is Lonneke in aanraking gekomen met Gambia. Zij heeft het land, de cultuur en de bevolking in haar hart gesloten. Eén van de laatste wensen van oprichtster Lonneke te Kamp was dat Return na haar overlijden zou worden voorgezet als Return Foundation. We hebben een volle gereedschapskist mee kunnen brengen waar weer mooie urnen mee gemaakt kunnen worden. Ook hebben we twee urnen van Gambia mee naar Nederland genomen. 

Op bezoek bij de heer Mouhdina PA Jatta, in zijn compound helpt hij mensen, die nergens meer terecht kunnen. Goed om hier weer te zijn. Met weer de nodige spullen, die ze heel goed kunnen gebruiken. 

De salon is klaar, en ziet er super uit! Amanita heeft nu ook een mannelijke kapper gevonden, die over een tijdje als het goed loopt haar huur gaat betalen voor de stoel. Hij heeft aangegeven dat hij mooie schilderingen kan maken, misschien dat ze daar de buitenkant mee gaan bewerken zodat als de salon dicht is iedereen die er langs loopt kan zien dat het een salon is.’ 

  

De keuken van het cateringbedrijfje was vorig jaar in het regenseizoen helemaal vernield door de hevige regen. Gelukkig is het nu weer klaar, op tijd voor het nieuwe regenseizoen. 

We hebben veel shirts gedoneerd gekregen, deze hebben we gegeven aan een vissers team zodat ze allemaal het zelfde shirt hebben. 

Het personeel van Udea wilde graag voor hun directeuren van de shirts met het oude logo ’n pet laten maken, als herinnering. Super mooi geworden. 

De zaadjes die we verstuurd hebben komen ook weer uit. 

Awa, een jonge dame die we een paar jaar geleden hebben leren kennen. Gaat per 1 mei een shopje starten op de Serakundamarkt. Een Nederlands echtpaar heeft voor 1 jaar de huur betaald, en wij hebben haar wat spullen gegeven zodat ze kan starten. 

Voor een gehandicapte jongen is er een rolstoel onderweg. 

We hebben heel veel spullen gekregen voor naaiateliers, deze zijn nu onderweg naar Gambia. Steeds meer mensen weten ons te vinden en we krijgen steeds meer spullen. Dit alles kost natuurlijk geld, dus als u ons wilt ondersteunen dan heel erg graag.

Nieuwsbrief juli 2017 

Een rolstoel mogen brengen naar een jongen die nog nooit heeft gezeten, dat doet je toch wel wat. Het blijft bijzonder om te mogen zien. 

Een top avond gehad met super goed eten door ResiRest. Het doel van ResiRest is in één zin: locals hun fair share of tourism laten verdienen en een structureel inkomen kunnen bieden door een heel klein beetje hulp aan de voorkant te bieden. 

Dit willen ze nu ook opstarten in Gambia en wij hebben dit mogen ervaren in ruil voor feedback. Ik denk dat we bruikbare tips hebben kunnen geven, wij vonden het leuk om te doen. We hopen natuurlijk dat het een succes gaat worden.  Super blij met dit initiatief! 
Op bezoek geweest bij “Amie Power”, het doel van Amie Power is werkgelegenheid en duurzaamheid brengen in Gambia. Ruud (één van de oprichters) heeft een groot technisch inzicht en heeft door heel veel zelfstudie en sleutelen een zonnepanelensysteem ontwikkeld wat tegen een zeer lage kostprijs succesvol aangeschaft en geïnstalleerd kan worden in Gambia. Het doel is uiteindelijk de kostprijs zo naar beneden te brengen dat de zonnepanelen ook beschikbaar worden voor de lokale bevolking. Hierdoor kunnen gezinnen ’s avonds hun klusjes doen bij licht, kunnen kinderen hun huiswerk maken, winkels hun lampen branden, naaiateliers met elektrische naaimachines werken, etc., etc. 

We zijn heel enthousiast over dit project, en hebben een basis set besteld voor op de compound van onze contactpersoon. Halverwege september wordt de solar in Gambia verwacht we houden jullie op de hoogte. 

Koken op open vuur veroorzaakt jaarlijks 4 miljoen doden. Let op dat is meer dan aids, malaria en tbc bij elkaar. Ruim een derde van de wereldbevolking kookt nog dagelijks op een open vuurtje, meestal binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Het koken op houtvuur/ houtskool komt overeen met het roken van 400 sigaretten. Gambia heeft als belangrijkste exportproduct pinda’s en pindaproducten, hierdoor is er een giga afvalberg met pinda-doppen. Deze pinda-doppen worden zonder extra toevoeging  in Gambia zelf geperst tot zeer goed brandbare briketten. Deze briketten zijn ook nog eens  veel goedkoper dan bijvoorbeeld houtskool. Voorbeeld; voor een maaltijd voor 12 personen heeft men nu 2 a 2,5 kg houtskool nodig en dit kost 39 dls, Om eenzelfde  maaltijd te maken met pinda-doppen brikets betaal je maar 15 dls dat is een besparing van 24 dls. We zijn met Buba wezen kijken en waren ook hier meteen weer enthousiast, we hebben voor Buba 2 kooktoestellen gekocht en zakken met pindabriketten zodat hij meteen kon gaan starten. 

Super om te mogen doen, voor de stichting Gambia child een bed mogen kopen en afgegeven bij Nday. 

Met Ousman gaat het goed, we hebben hem ooit eens een gereedschapskist vol met materieel gegeven. Nu in het regenseizoen moet hij veel daken repareren, of vervangen. Blijft leuk om te zien dat het helpt wat je doet. 

In Latriya werden we opgewacht door een vrouwen comité ze hebben ons alles laten zien en uitgelegd over het maken van o.a. zeepjes. We hebben allemaal naaispullen mee gebracht, hier willen de vrouwen de schooluniformen mee gaan herstellen en maken. Zodat deze langer mee gaan en goedkoper worden voor de gezinnen om te kopen. 

Daarnaast hadden we ook nog mooie stoffen rugzakjes bij voor de kinderen van de school. 

Op bezoek bij de familie Jatta, die op hun eigen compound mensen helpen. Ze geven aan dat sinds wij verbandmiddelen brengen, ze veel meer mensen hebben kunnen helpen. Maar ook doordat ze nu goede spullen hebben de mensen veel eerder en beter genezen. Wat wil je nog meer, hier doe je het toch voor. 

De kapsalon ziet er goed uit, ze hebben mooie schildering aan de buiten kant gemaakt. Hierdoor kan iedereen zien die er langs komt wat ze daar doen. 

Nieuwsbrief november 2017 

 

de nieuwsbrieven zullen niet meer zo uitgebreid zijn als u van ons gewend bent. We willen nog niet stoppen met deze vorm van informeren, maar als u facebook heeft verzoeken wij u om lid te worden van onze facebookpagina SVKO Stichting voor kansarme ondernemers. U wordt hier veel actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. https://www.facebook.com/groups/stichtingsvko 

We zijn naar het healtcenter Jappineh, dit is wat verder van het toeristen gebied af, ze hebben hier natuurlijk nog veel harder onze hulp nodig gelukkig de nodige spullen achter kunnen laten en afspraken kunnen maken. 

Ook voor Thea en Marie weer heel veel dozen rond kunnen brengen, zij zorgen weer dat het verder verdeeld wordt. 

Met de gezondheid van onze sikkelcel patiënt Matarr Jatta gaat het op en af, maar in zijn tailorshop is hij altijd superhappy! Hij leeft voor zijn zaak, we hebben hem kunnen voorzien van heel veel spullen voor zijn atelier en hopen dat het hierdoor weer wat makkelijker voor hem wordt. 

Ook het naaiatelier in Bokateh hebben we weer kunnen voorzien van de nodige spullen. 

Een bezoek gebracht aan de winkel van Gambia child hier kunnen mensen met een beperking werken en hebben hierdoor een inkomen. Een geweldig initiatief we hebben gezorgd voor wat spullen voor in de winkel en ze hadden kleerhangers nodig. Dat was niet zo’n heel moeilijk verzoek om in te willigen. 

Op bezoek bij Taffa, ook een kleermaker we hebben hem van veel spullen kunnen voorzien. 

Ook Trippel C weer kunnen voorzien van spullen voor hun school om meisjes te leren naaien. Ze zijn bezig met een stuk grond om een grotere school te kunnen bouwen. 

Latrya healtcenter kan ook nog steeds op onze steun rekenen 

Bezoek aan Tanka Tanka gedaan. 

Nieuwsbrief 2016

Created with Sketch.

Nieuwsbrief maart 2016

Buba onze mediator haalt onze spullen die we verzenden op en bewaard ze voor ons tot we ze weer uit kunnen delen.

Vanuit allerlei hoeken waar we in december 2015 zaden hebben achter gelaten krijgen we foto’s toe gestuurd. Heel mooi om te zien dat de Nederlandse zaden het goed doen in Gambia. Hier gaan we dus zeker mee door.

Amanita een alleengaande moeder die graag een salon wil gaan starten. We willen haar heel graag helpen. We hebben veel spullen voor haar in Nederland verzameld, hier kan ze een mooie start mee gaan maken. Voor de ruimte had ze zelf al wat gespaard, maar ze komt nog te kort. We gaan kijken wat voor haar kunnen doen. Ze zal zelf een plan gaan schrijven wat ze nodig heeft en hoe ze uiteindelijk denkt het terug te kunnen gaan betalen. Als we het plan goed keuren, gaan we haar een micro krediet geven.

Mooi om te zien, de naaimachine die we in december hebben gebracht naar een naaiatelier wordt flink gebruikt! Ze hebben er zelf een tafel bij gemaakt. Als nu de stroom uitvalt, kunnen ze toch werken

Ook de spullen van de elektricien zijn goed terecht gekomen.

Spullen uitdelen in Latriya daar is een medische post gebouwd, waar eerste medische hulp wordt geboden en waar de vrouwen op een hygiënische manier kunnen bevallen. Deze medische post bestaat uit 24 bedden, zodat in de drukke periode (malariatijd) mannen en vrouwen apart verpleegd kunnen worden. Een mooi project die onze steun hard kan gebruiken. We zijn hier naar toe gegaan met overgebleven spullen uit kraampakketten en heel veel verbandmiddelen. We willen heel graag deze kliniek blijven helpen. Dus heb je (over de datum) verband middelen, kraampakket spullen en zelfhulp medicijnen lever ze dan bij ons in. Wij zorgen ervoor dat ze op goede plekken terecht komen.

School in Latriya, goed gesprek gehad met de directeur. We gaan ervoor zorgen dat er lesboeken komen voor de kinderen van deze school. Uiteindelijk zijn kinderen de ondernemers van de toekomst. Ondertussen in Nederland van Read To Grow al gehoord dat de aanvraag voor het lesmateriaal is goed gekeurd. Als we het mogen halen, zullen we natuurlijk de foto's weer hier plaatsen.

Ook zijn we weer bij Marie op bezoek geweest, om heel veel verbandmiddelen en overgebleven kraampakketten af te geven.

Weer veel vakmannen kunnen voorzien van werkschoenen.

Deze mannen zijn bezig om een Cultural Life Center te bouwen in Tanji. Door de hoge werkloosheid in Tanji zijn de leefomstandigheden voor velen bijzonder zwaar en uitzichtloos terwijl er veel lokale jongeren zijn met talent voor traditionele kunstzinnige disciplines. 

Via het Cultural Life Center wil FFYP via educatieve workshops talentvolle jongeren de kans bieden hun passie uit te oefenen waarbij er niet alleen inkomsten gegenereerd kunnen worden maar men ook bewust wordt van de betekenis van de unieke West-Afrikaanse cultuur en het behoud ervan en er een uitwisseling kan plaatsvinden tussen de eigen West-Afrikaanse cultuur en die van andere (Westerse) culturen. Het project omvat voorzieningen zoals een restaurant met podium en twee workshopruimtes je kunt denken aan; djembé muziek, Afrikaanse dans, batik, houtbewerking, zandschilderen, Afrikaans koken of kennis hebben van de geneeskrachtige werking van theesoorten, planten en bomen zullen betrokken worden bij het project. De jongeren zullen zowel voor buitenlandse toeristen en vrijwilligers, als voor lokale schooldropouts, schoolkinderen en andere geïnteresseerden workshops en leeractiviteiten aanbieden die samenhangen met de Gambiaanse cultuur. Op deze manier kunnen ze hun talenten op een zinvolle manier benutten. Door het samenbrengen van verschillende expertises wil FFYP deze jongeren een mogelijkheid bieden om via het project hun kennis en/of vaardigheden uit te dragen en daarmee een inkomen te verdienen. Ook zal er via het project regelmatig voorlichting gegeven worden over gezonde voeding, hygiëne en gezondheid aan lokale vrouwengroepen.

Wij zijn heel benieuwd naar dit project als dit klaar is, we zullen het blijven volgen en kijken of we ze ergens bij kunnen ondersteunen.

Natuurlijk hebben we ook de zorgboerderij in Tanji van Future For Young People bezocht. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden in Gambia meestal niet als volwaardig mens gezien. Ze hebben geen kans op een partner of op werk. Soms brengen ze de hele dag door zittend op een stoel, liggend in bed of ze worden zelfs opgesloten. FFYP is in het dorp Tanji gestart met de bouw van een zorgboerderij voor deze doelgroep, zodat onder begeleiding een dagbesteding kan worden aangeboden. FFYP hoopt hiermee te bereiken dat deze mensen ondanks hun beperkingen het gevoel zullen hebben functioneel te kunnen zijn. Het plan is om van start te gaan met vier jong gehandicapten uit het dorp. In een later stadium zullen er meer gehandicapten bij betrokken worden. Er worden bij aanvang 25 geiten en 25 schapen aangekocht. Hiermee zal deels gefokt worden en een ander deel worden verkocht tijdens Tabaski of ceremonies aan de lokale bevolking of op de markt. Mooie donatie mee kunnen nemen voor het winkeltje.   

Voor het internet café hadden we een printer bij, helaas bij het uitproberen bleek dat deze het niet meer doet. Dus als we een printer weer aangeboden krijgen zullen we zorgen dat deze op de juiste plek komt.

Het vrouwen project waar we een paar jaar geleden waterputten voor hebben laten maken bezocht. De nodige zaden af kunnen geven. Dit project loopt goed.

De groenten bij Buba groeien goed, natuurlijk hebben we ook weer de nodige kleding, schoolspullen etc. voor ze mee kunnen nemen. 

Ook zijn we bij Fatou geweest, de bakkerij is momenteel gesloten ze zal eerst wat aan de vloer moeten gaan doen. Dit is natuurlijk wel vervelend omdat het zo’n succes was. Maar het komt vast wel weer goed. Verder is  er hard gewerkt bij Fatou sinds we weer terug zijn. Ze heeft nu een afdak voor de zwangere vrouwen dat ze nu uit de zon kunnen wachten. En er is een buiten keuken geplaatst. 

Nieuwsbrief juni 2016

We beginnen met iets moois de wereldwinkel die altijd één keer per jaar op de Beekgraafschool een winkel maakt. Heeft onze stichting gekozen als goed doel 10% van de opbrengst komt onze stichting toe. We hebben op de school een presentatie gehouden over wat de stichting allemaal doet en men heeft het mooie bedrag van €125 opgehaald voor de stichting.

De tijd dat we in Gambia zijn geweest zijn we naar Bakoteh geweest, waar afgelopen februari het naaiatelier is geopend. Doordat de stroom in Gambia niet altijd zeker is, hebben wij een handnaaimachine aan dit mooie project gedoneerd. Als er dan geen stroom is, kan er wel gewerkt worden. Dit wordt momenteel dan ook volop gedaan. Dit naaiatelier is in een compound waar 11 mensen wonen waaronder een gehandicapte jongen. Door dit naaiatelier zullen er op den duur 5 gezinnen een inkomen hebben, wat natuurlijk geweldig is. We hebben allerlei mooie lappenstof mee mogen nemen voor het atelier. Hier zullen petten van gemaakt gaan worden.

Aan de salon is hard gewerkt, helaas niet klaar hopelijk de volgende keer wel. We hebben Amanita een microkrediet gegeven om de salon af te maken en goed te kunnen starten. Ook hebben we veel spullen vanuit Nederland aan haar kunnen geven. Heel veel make-up, nagellak, tips, parfum etc.

We hebben een bezoek gebracht aan de oogkliniek in Brufut. Deze is in maart 2016 geopend met hulp van een andere stichting. We zijn daar heel veel leesbrillen en zonnebrillen wezen brengen. 

Op bezoek bij de school in Latria, de boeken voor deze school zijn opgehaald bij Read to Grow en zijn al onderweg naar Gambia. We gaan ervan uit dat ze er begin van het nieuwe schooljaar zullen zijn.

Latrya Healtcenter hier hebben we weer de nodige verbandmiddelen af mogen geven en ook een weegschaal. We zijn geweest op de dag dat alle vrouwen van de omgeving op bezoek kwamen bij het Healtcenter om hun baby te laten wegen. Echt bijzonder om mee te maken.

Nieuwsbrief september 2016 

Het is fijn om te merken dat steeds meer mensen onze stichting ondersteunen, we krijgen steeds meer spullen om te versturen naar onze projecten. Dit is goed nieuws. 

Bezoek aan Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten kunnen afgeven. 

Ook Marie met haar kliniek op haar eigen compound hebben we een bezoek gebracht en de nodige overgebleven spullen uit kraampakketten af gegeven. 

Bezoek gebracht aan Triple C, ze willen gaan uitbreiden met een naaiatelier. Ze willen hier jonge meisjes gaan opleiden zodat ze een betere toekomst gaan krijgen. We willen hun hier graag bij gaan helpen. 

Een geweldige persoon mogen ontmoeten de heer Mouhdina PA Jatta een gepensioneerde arts uit Senegal die al weer vele jaren in Gambia woont. In zijn compound helpt hij mensen, die of nergens meer hulp kunnen krijgen omdat de wonden te erg zijn. Of de hulp die ze nodig hebben niet kunnen betalen. Alles wordt er gratis gedaan en ze zijn dus erg afhankelijk van wat ze krijgen. Soms als mensen het kunnen missen krijgen ze iets in de vorm van geld of ruilwaren. Vol bewondering hebben we een kijkje mogen nemen op zijn compound waar op een zondagmorgen tientallen patiënten in de rij stonden. Dat dit nog bestaat, hier waren zelfs wij niet op voorbereidt. Dit is dan ook één van onze nieuwe projecten die wij de komende jaren willen gaan steunen. 

De diepvries is aangekomen in Gambia, en wordt volop gebruikt. Mooi om te zien dat iemand door het doneren van een diepvries een eigen bedrijfje op kan zetten. 

Uitdelen van poppen die we gedoneerd hadden gekregen blijft natuurlijk ook altijd leuk. 

De salon van Amanita is helaas nog niet af, we gaan kijken of we via crowdfunding of op een andere manier haar kunnen gaan helpen. Doordat ze al een microkrediet heeft willen we dit niet verhogen omdat ze het anders nooit terug zal kunnen gaan betalen. Hopen dat dit gaat werken, het zou sonde zijn als het niet af komt. 

Op bezoek geweest bij de zorgboederij van Future for young people, we hebben hier onder andere crocs afgegeven zodat ze hygienischer kunnen werken. 

Ook hebben we een bezoek gebracht aan Fatou, de overkapping is gerealiseerd en ontzettend mooi geworden. Ook de vloer in de bakkerij is aangepakt dus er kan weer brood gebakken worden. Nu zijn ze bezig met de keuken, zodat er in de toekomst hygienischer gekookt kan worden. 

Op een van de laatste dagen hebben we nog spullen op kunnen halen bij Matar in Gambia, was leuk om hem weer te zien. 

Doordat we nu weer nieuwe spullen hadden konden we nog een bezoek brengen aan Mouhdina PA Jatta. We zijn er van overtuigd dat de spullen hier echt goed terecht komen. We hebben een lijst gekregen van bruikbare spullen één daarvan was een bloeddruk meter toevallig/gelukkig hadden we deze één bij en zijn we deze op onze laatste dag nog gaan brengen. Deze was eigenlijk voor een kliniek in de binnen landen, maar door tijd gebrek zijn we hier nu niet aan toe gekomen. De volgende keer hopen we dit te kunnen gaan doen, en hopen dan weer een nieuwe bloeddruk meter te hebben gekregen. 

             

Nieuwsbrief december 2016

Een bezoek gebracht aan Return, Return is gestart als eenmanszaak door Lonneke te Kamp. Op 20 jarige leeftijd werd Lonneke getroffen door borstkanker. In een periode vol angst, onzekerheid en vragen is zij gaan nadenken over het leven en het leven na de dood. Tijdens haar ziekte is Lonneke in aanraking gekomen met Gambia. Zij heeft het land, de cultuur en de bevolking in haar hart gesloten. Eén van de laatste wensen van oprichtster Lonneke te Kamp was dat Return na haar overlijden zou worden voorgezet als Return Foundation. Een mooi project, met een nog mooiere gedachte erachter. We gaan proberen via gered gereedschap beitels en vijlen en ander benodig gereedschap aan te vragen. Zodat hij nog makkelijker mooiedingnen kan blijven maken. Ook gaan we proberen voor hem werkschoenen te regelen, enige tijd geleden heeft hij een blok hout op zijn voet gekregen. Hierdoor heeft hij een paar weken niet kunnen werken. Niet werken in Gambia, betekend geen geld.

Op bezoek bij de heer Mouhdina PA Jatta een gepensioneerde arts uit Senegal die al weer vele jaren in Gambia woont. In zijn compound helpt hij mensen, die of nergens meer terecht kunnen. Goed om hier weer te zijn. Met weer de nodige spullen, die ze heel goed kunnen gebruiken.

De diepvries doet goed werk, en wordt volop gebruikt. Mooi om te zien dat iemand door het doneren van een diepvries een eigen bedrijfje op kan zetten.  Ze heeft er nog geen maandsalaris aan, en kan dus ook nog niet gaan reserveren voor als de diepvries kapot gaat. Maar het gaat de goede kant op. Er is een koelbox onderweg, hiermee wil ze haar verkoop mee uitbereiden. Ze wil dan bijvoorbeeld bevroren kip gaan kopen op de markt en bij haar in de buurt gaan verkopen voor een beetje meer. Zo wil ze langzaam aan haar artikelen uit gaan bereiden. 

De salon is nog niet af, maar als het goed is zal het eind van dit jaar af zijn. Wel is er weer volop aan gewerkt.

Deze keer weer veel kleding uit kunnen delen. Super om te zien hoe blij mensen er mee zijn.                    

Op bezoek bij Triple C, ze zijn nu gestart met een naaiatelier waar meisjes les gaan krijgen in naailes. Hier is vanuit onze stichting een handnaaimachine voor onderweg. Helaas was deze er tijdens ons bezoek nog niet. Mooi op te zien dat nu niet alleen jongens maar ook meisjes een opleiding kunnen gaan krijgen. Hierdoor dus ook betere kansen gaan krijgen.

Steeds meer mensen bewaren de zaden van o.a. peper, paprika, meloen en pompoen al deze zaden doen het erg goed in Gambia.

Nieuwsbrief 2015

Created with Sketch.

 

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 

We zijn 1 week in Gambia geweest, wat natuurlijk vrij kort is. Maar helaas het is niet anders, we waren al lang blij dat we er weer waren en iedereen weer zagen. 

Natuurlijk stond Buba op het vliegveld om ons op te halen, meteen was hierbij dag 1 al weer voorbij omdat we pas na middernacht aankwamen. 

Buba heeft een micro krediet bij ons, wat hij afgelopen winter zou terug betalen, dit is helaas niet gelukt. Wel heeft hij dit geld geïnvesteerd in een stuk grond zodat zijn familie nu hun eigen groente kan verbouwen en natuurlijk ook wat over is kan gaan verkopen. 

We zijn hier blij mee, met deze ontwikkeling het leren vooruit denken, wat in Gambia meestal niet het geval is. Hij had het natuurlijk wel moeten overleggen omdat het niet zijn geld was, maar ja hij ziet ons als zijn familie en een Gambiaan denkt nu eenmaal anders als wij en dat moeten we ook niet willen veranderen. Wel hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe Buba het geld van het micro krediet terug gaat betalen. 

Doordat wij hem toen een auto hebben gegeven heeft hij veel kunnen beteken voor zijn compound maar ook voor het hele dorp. Hij heeft een watertap aan laten leggen, die nu door getrokken is naar zijn compound. Het hele dorp kan nu bij hem tegen een kleine vergoeding water halen. Dit scheelt heel veel tijd voor de meeste mensen en heel wat minder gesjouw. 

Hij heeft ook een waterput laten maken voor zijn land beter te kunnen bewateren. Er was nog geen geld om het land met een muur af te zetten, dus er lopen nu regelmatig geiten op van een ander die de planten op eten. Hier zijn ze nu druk mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Wij gaan kijken in de komende maanden wat de stichting kan betekenen om bijv. zaden gedoneerd te krijgen o.i.d. 

Awa hebben we vorig jaar al leren kennen dit jaar zijn we met haar naar Tanji geweest naar de vismarkt hier hebben we voor haar vis gekocht. Ook Chris is weer verschillende keren wezen vissen waar ze ook vis van heeft gekregen. Hier heeft ze heerlijke maaltijden van gemaakt die ze verkocht heeft. Doordat we haar deze week op deze manier een leuk start kapitaaltje hebben kunnen geven gaat ze het wel maken denken wij. 

Natuurlijk hebben we weer veel kleding uit gedeeld en zijn we naar een school geweest waar we weer de nodige spullen hebben af kunnen geven die we gekregen hebben van donateurs. Toen we aankwamen werden we toegezongen door alle kinderen geweldig, super leuk ontvangst! 

Ook Solomon hebben we bezocht, zijn paard ziet er goed uit, we hebben hem een donatie gegeven zodat hij de komende periode voor zijn paard eten kan kopen. In december hopen we dat hij zijn micro krediet terug kan betalen.                    

De twee heren die een bank willen gaan starten, zijn nog steeds druk bezig. We hebben nog geen plannen gezien, maar deze zullen we binnen kort ontvangen. Dan gaan we natuurlijk ook zelf nog deze plannen beoordelen omdat we verantwoord met het geld om willen gaan wat we van donateurs hebben gekregen. Dit project gaat meer tijd kosten dan we hadden gedacht. 

 

We hadden dozen opgestuurd met allemaal spullen voor de kraamkliniek, deze zijn aangekomen in de week dat wij daar waren. Dit was natuurlijk extra leuk. Ook hadden we nog ruim 15 kg meegenomen aan overgebleven spullen van kraampakketen en kleding voor de kinderen van het weeshuis wat ook gerund wordt door Fatou. Fatou wil graag een overkapping maken voor het inentingsproject wat ze wil gaan starten, hier is veel geld voor nodig. Wat wij op dit moment niet hebben. Wel hebben we aan Fatou gevraagd of ze haar plannen uit wil gaan werken. Dan kunnen we misschien een aanvraag doen bij de Wilde Ganzen en gerichter donaties gaan vragen. 

Er is veel in het weeshuis gebeurd, door andere donateurs uit Nederland. De kinderen slapen nu niet meer op judo matten op de grond maar hebben nu bedden geweldig om te zien hoe dit geworden is en hoe blij ze hier mee zijn. 

Een van de meisjes kwam nog even speciaal haar schoenen laten zien die we hadden opgestuurd ze vertelde dat ze heel blij was met dit cadeau, ontroerend hoe blij ze zijn met deze spullen. Eind maart hebben we weer 7 dozen naar Fatou op kunnen sturen die eind april hopelijk aankomen. Zoals iedereen kan zien komen ze echt goed terecht. Eind juni hopen we weer veel dozen op te kunnen sturen zodat we ze deze zomer weer zelf kunnen afgeven. 

We zijn ook nog op bezoek geweest bij onze twee sponsorkinderen, ook hier hebben we weer de nodig sets kleding afkunnen geven, maar ook de benodigde schoolspullen zoals schriften, postloden en kleurtjes. Ook de leuke knuffel die we mee genomen hadden voor de jongste van het gezin werd met twee handjes aangepakt en heeft hij de hele tijd dat wij daar waren niet meer los gelaten. Met de moeder gaat het gelukkig weer een stuk beter, ze is verhuisd en weer getrouwd met de broer van haar overleden man. 

Deze zomer gaan we weer naar Gambia en willen we gaan proberen om een voetbalteam te voorzien van tenues. Voetbal is in Gambia ook erg belangrijk iedereen doet het, maar lang niet iedereen heeft voetbalschoenen of sportkleding. Dus wie kan ons helpen om met zoveel mogelijk sportkleding deze zomer af te kunnen reizen naar Gambia? 

Ook hebben we eind maart 8 dozen met kleding op gestuurd hiervoor heeft Alagie (Future For Young People) iemand gevonden die deze dozen gaat verkopen. We willen dan in ieder geval de verzendkosten terug. Zodat we weer een beginnende ondernemer op gang helpen en heel veel Gambianen die op een makkelijkere manier aan kleding kunnen komen. Alagie wilde nog niet dat we kennis gingen maken omdat ze nog niet mogen weten dat er Nederlanders achter dit project zitten. Zoals we al vaker hebben aan gegeven denken ze anders dan wij. Om dit project een betere kans te geven is hier nu zo voor gekozen. In de zomer hopen we weer 8 dozen te kunnen sturen, en dan gaan we bespreken hoe dit project loopt. Voor dit project blijven we dus wel kleding nodig hebben, we hopen dat dit blijft lukken. 

Natuurlijk hebben we ook weer verschillende keren heerlijk mogen eten op de compound, en hebben mee de boodschappen gedaan op de markt. 

            

 

Als laatste zijn we in contact gekomen door onze mediator met Binthe zij maakt sieraden, ik heb wat sieraden van haar gekocht die ik in Nederland voor haar ga proberen te verkopen. Als de sieraden hier aanslaan dan ga ik deze zomer nog meer bij haar kopen, zodat zij meer business krijgt. 

Weer een geweldige week gehad, alle donateurs super bedankt namens heel veel mensen in Gambia! 

 

Werkverslag augustus 2015 

Sandy en Paul zijn deze zomer naar Gambia gegaan vanuit het bestuur SVKO, nu een keer met hun kinderen. Wat voor hen natuurlijk een geweldige ervaring is geweest. 

Als eerste zijn we de spullen gaan halen bij Gambia for you en hebben een super service gehad.  Ze werken eigenlijk niet op zaterdag maar wilde voor ons wel een uitzondering maken omdat we maar twee weken in Gambia zijn en natuurlijk zo snel mogelijk aan de gang wilden. 

Doordat we steeds meer medische middelen gedoneerd kregen zijn we op zoek gegaan naar een ziekenhuis. Uiteindelijk hebben we onze spullen gedoneerd aan het HealtCenter in Brufut. We willen natuurlijk graag door gaan met het steunen van ziekenhuizen dus werk je bij de thuiszorg, ziekenhuis of verpleeghuis en vind je dit een goed doel neem dan contact met ons op. We kunnen heel veel gebruiken. Ken je mensen bij de thuiszorg en vind je dit een goed project, help ons dan door giften (middelen, etc.). Alle hulp is welkom! 

 We zijn op bezoek geweest bij Marie. Ze heeft in haar eigen compound een winkeltje, apotheek en een kraamkliniek  gerealiseerd. Geweldig om te zien wat ze doet voor de mensen in haar omgeving. Het ziekenhuis is best ver van waar ze woont en de meeste mensen hebben geen auto. Ze probeert hier de mensen met kleine medische problemen te helpen. Marie heeft een betaalde baan bij de overheid als verloskundige. Daarnaast geeft zij thuis in haar vrije uren ook nog hulp aan iedereen die bij haar aanklopt. Ziek en/of zwanger, maakt niet uit en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De meeste mensen zijn immers arm. Dat doet zij al vele jaren omdat zij vindt dat zij móet helpen. Ze is begonnen met slechts een pot paracetamol om te helpen, meer kon zij niet betalen. Als beloning voor haar hulp ontvangt zij soms een gebakken kippenpoot of 'n visje. 

Groep 8 van de Beekgraafschool uit Nistelrode had heel veel schoolspullen gedoneerd. Dus we hebben ook verschillende scholen bezocht om de gedoneerde spullen af te geven. De eerste school was in Jakaba in de binnenlanden. De school was niet open i.v.m. de zomervakantie, maar gelukkig konden we toch even de school bekijken. 

We zijn op bezoek geweest in het dorp Bulbuck. Hier wordt een 1ste hulppost op gezet. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit de laatste keer was. Maar doordat onze zending van mei nog niet aangekomen is, gaan we nog niet stoppen met de hulp voor dit project. We hebben nu ook goed kunnen zien waar de behoefte nog aan is. Wat kunnen we nog gebruiken voor dit project: Pleisters en zelfhulpmedicatie (paracetamol, middeltjes tegen keelpijn, verkoudheid, vitaminetabletten ed.). Heb je iets voor ons liggen laat het ons weten. 

Natuurlijk zijn we ook naar de markt geweest en lekker gaan eten bij Buba en zijn familie. We hadden een PlayStation 1 mee genomen die we gedoneerd hadden gekregen. Ook hier zijn de kids gek van PlayStation. Heb je toevallig nog spellen liggen voor de PS1 dan hebben we deze graag. 

Bas en Tom hadden hun eigen voetbalvereniging een brief geschreven of ze shirts wilde doneren. Dit wilde ‘Prinses Irene uit Nistelrode’ graag doen. Op de site van Prinses Irene heeft ook een mooi stuk gestaan van dit initiatief. Vervolgens heeft voetbalclub VVV Heeswijk ons ook benaderd en ook heel veel shirts gedoneerd. En ook dit is de Dancing Kids uit Nistelrode niet ontgaan en hebben hierop gereageerd. Hierdoor hebben we veel teams blij kunnen maken met shirts. Nu zijn we nog op zoek naar voetbalschoenen, scheenbeschermers en keepershandschoenen. Heb je wat voor ons liggen, laat het ons weten. 

Voor Buba, onze mediator, hebben we een pc mee kunnen nemen. Super blij is hij hiermee. Dit geeft zijn kinderen veel meer kansen. Als hij in de toekomst ook nog internet heeft, zou hij veel makkelijker met ons contact kunnen maken. Maar natuurlijk ook met hopelijk veel toeristen die trips met hem willen gaan maken. De grond van Buba staat nu een soort van omheining omheen zodat de geiten van de buren niet de jonge plantjes op eten. Verder is er al rijst gezaaid en zijn ze bezig om de grond goed te bemesten zodat in november de zaden die we mee hebben gebracht de grond in kunnen. 

Fatou heeft een oven laten bouwen, echt super! Ze laat nu 2 mannen brood bakken, hierdoor heeft ze met al haar meisjes iedere dag vers brood. De rest wordt verkocht op de markt en van de opbrengst kan ze weer nieuw meel e.d. kopen om brood te bakken en de 2 mannen hun salaris geven. Echt iets om trots op te zijn! Fatou, heeft een kraamkliniek waar we o.a. de restanten van de kraampakketten die we krijgen naar toe sturen. Ook andere medische spullen kunnen ze gebruiken, dus heb je iets voor dit project, laat het ons weten. Ook runt Fatou een weeshuis, nu was het vakantie dus alle meisjes waren er deze keer. Ook voor hen hadden we natuurlijk van alles bij. Heel veel loom spullen, kleding, tandenpasta, zeep e.d. en natuurlijk schoolspullen. 

Op bezoek geweest bij Sheriff Sonko.  Hij runt een internetcafé maar wil heel graag een SkillCenter op gaan zetten. Hij wil hier o.a. schoolverlaters een opleiding gaan geven in ICT. We hebben zijn plannen gezien en deze zien er goed uit. Het zal nog wel een hele tijd gaan duren voordat deze plannen gerealiseerd zijn. Tot die tijd wil hij zijn internetcafé gaan uitbreiden zodat hij in deze ruimte alvast les kan gaan geven. Via een van onze contacten hebben we veel lesboeken digitaal mee kunnen nemen en ook hebben we de nodige computers kunnen schenken.    

In Serakunda hebben we, ondanks de zomervakantie, wat scholen kunnen bezoeken waar kinderen Summerschool hadden. Dus de kinderen hadden geen uniform aan, wat normaal gesproken wel altijd in Gambia is. En de klassen zaten niet zo vol als normaal omdat het niet verplicht is en de ouders het zelf moeten betalen. Alle scholen hebben we een flinke tas met schoolspullen kunnen geven van de kinderen van de Beekgraafschool uit Nistelrode. 

We hebben weer 22 dozen kunnen versturen voor de vrouw van het winkeltjes. Helaas hebben we haar niet kunnen ontmoeten omdat haar moeder erg ziek was en ze hierdoor tijdelijk in Senegal was bij haar moeder. 

Het 'cateringbedrijfje' loopt goed. Deze keer hebben de jongens mee krab proberen te vangen in de Gambiarivier. Doordat plastic zakjes verboden zijn vanaf september in Gambia ben ik op zoek naar bigshoppers voor als men naar de markt gaat. Ook ben ik op zoek naar bakjes van de chinees om het voedsel in te kunnen doen van de catering. Heb je iets voor ons liggen laat het weten. 

Heerlijke twee weken gehad en veel voor de stichting kunnen doen. En, mede omdat de kinderen mee gingen, hebben we natuurlijk ook toeristische dingen gedaan. Na 9 keer in Gambia te zijn geweest, heeft het ons toch weer verbaasd hoe mooi het er is en dat het land veel te bieden heeft. Geweldige mensen, prachtige natuur en cultuur, en altijd mooi weer wat wil je nog meer. 

Volg ons ook op Facebook stichting SVKO. 

Werkverslag December 2015

Deze keer met het volledige bestuur naar Gambia geweest.

We zijn begonnen met de spullen op halen in bij  Gambia for you. Het was zoveel dat het niet eens in 1x mee kon! Het was weer super de opvang bij Gambia for you. Makkelijk om een afspraak te maken,  alles stond netjes klaar.

 Via Stichting Gered Gereedschap, Babacar Sonko een mooie gereedschapskoffer aan kunnen bieden voor een elektricien. Babacar hebben we een paar jaar geleden leren kennen in Gambia. Hij komt uit Senegal. Hier woont hij tegenwoordig ook weer, dus was erg leuk om elkaar weer eens te zien.

 We zijn op bezoek geweest in Latriya daar is een medische post gebouwd, waar eerste medische hulp wordt geboden en waar de vrouwen op een hygiënische manier kunnen bevallen. Deze medische post bestaat uit 24 bedden, zodat in de drukke periode (malariatijd) mannen en vrouwen apart verpleegd kunnen worden. Er is een grote wachtruimte waar patiënten uit de brandende zon of beschermd tegen plensbuien kunnen wachten. Maandelijks word hier een “Tracking” dag gehouden (consultatiebureau) waar ca. 500 vrouwen uit de hele omgeving komen. Voor zwangere vrouwen is er een aparte wachtruimte aangebouwd.

Naast deze post is een laboratorium gebouwd voor direct bloedonderzoek bij vermoeden van malaria, bloedarmoede enz.. Een mooi project die onze steun hard kan gebruiken. We zijn hier naar toe gegaan met overgebleven spullen uit kraampakketten en heel veel verbandmiddelen. We willen heel graag deze kliniek in de toekomst blijven helpen. Dus heb je (over de datum) verband middelen, kraampakket spullen en zelfhulp medicijnen lever ze dan bij ons in. Wij zorgen ervoor dat ze op goede plekken terecht komen.

We zijn bij Sheriff op bezoek geweest, we zijn wezen kijken waar hij graag het SkillCenter zou willen gaan bouwen. Hier is veel geld voor nodig. Natuurlijk hadden we ook voor hem en zijn familie de nodige spullen bij o.a. schoolspullen en kleren voor zijn kinderen, zaden voor zijn tuin, verzorgingsspullen en nog wat voor het SkillCenter.

Tripel C project in Kartong bezocht: drie gebroeders Jatta, willen hoe klein ook kansen creëren voor de jeugd in hun woonplaats Kartong.

Jankuba Jatta is een volleerd meubelmaker en dakdekker; en geeft kansarme jongeren de mogelijkheid om bij hem het vak te leren. Dit doet hij voor 6 jongens geheel belangeloos; alles wordt uit eigen middelen betaald inclusief drie maaltijden per kind per dag. Mooi om te zien hoe men met weinig middelen deze jongeren een kans geven op een betere toekomst. De werkkleding die we hier naar toe hebben mogen brengen, zijn op een goede plek terecht gekomen. Komende periode gaan we proberen om voor deze jongeren werkschoenen te verzamelen, ze werken nu vaak op slippers. Dus heb je werkschoenen over (graag lage ivm verzendkosten) zouden we ze heel graag willen hebben voor dit project.

We zijn naar Bakoteh geweest, in februari hopen ze dit naaiatelier te kunnen gaan openen. Doordat de stroom in Gambia niet altijd zeker is, hebben wij een handnaaimachine aan dit mooie project gedoneerd. Als er dan geen stroom is, kan er wel gewerkt worden. Dit naaiatelier is in een compound waar 11 mensen wonen waaronder een gehandicapte jongen. Door dit naaiatelier zullen er op den duur 5 gezinnen een inkomen hebben.

We hebben natuurlijk ook een bezoek gebracht aan Future For Young People. In het dorp Tanji hebben ze een zorgboerderij gebouwd een dagbesteding voor mensen met een beperking. FFYP hoopt hiermee te bereiken dat deze mensen ondanks hun beperkingen het gevoel zullen hebben functioneel te kunnen zijn. Het plan is om van start te gaan met vier jong gehandicapten uit het dorp. In een later stadium zullen er meer gehandicapten bij betrokken worden. Er worden bij aanvang 25 geiten en 25 schapen aangekocht. Hiermee zal deels gefokt worden en een ander deel worden verkocht tijdens Tabaski of ceremonies aan de lokale bevolking of op de markt. De stichting streeft ernaar dat het project na twee jaar zelfvoorzienend kan draaien. Een super mooi project en 14 februari is de opening. We komen hopelijk snel een kopje koffie drinken op jullie terras.

Weer heel veel kleding en andere spullen uit kunnen delen en 8 dozen kleding weggebracht voor winkeltje. 

We zijn ook deze keer op bezoek geweest bij Marie, ze heeft in haar eigen compound een winkeltje, apotheek en een kraamkliniekje gerealiseerd. Geweldig om te zien wat ze doet voor de mensen in haar omgeving. Het ziekenhuis is best ver van waar ze woont en de meeste mensen hebben geen auto. Weer de nodige verbandmiddelen en kraampakketten hier af kunnen geven.

Aminata is een alleen gaande moeder die heel graag een salon zou willen beginnen. We zijn met haar naar de markt geweest, om wat spullen te kopen zodat ze kan gaan starten. Verder met haar afgesproken dat ze een business plan gaat schrijven om van ons een microkrediet te kunnen krijgen. Verder gaan we in Nederland proberen om spullen voor haar in te zamelen. Zo zijn we dus op zoek naar make up, nagellak, kunst nagels, wimperextensions, haarextensions etc. Heb je wat voor Aminata liggen, of wil je doneren voor dit project laat het ons weten.

Ook deze keer weer een team blij kunnen maken met voetbalshirts. Heb je voetballen, voetbalschoenen, scheenbeschermers etc. voor ons liggen laat het ons weten.

Ousman timmerman van beroep, kunnen voorzien van werkkleding en werkschoenen. Maar ook via Gered Gereedschap een volle koffer met gereedschap kunnen overhandigen.

Natuurlijk zijn we ook bij Fatou op bezoek geweest, alleen was Fatou net naar Dakar om haar visum te regelen. Fatou komt namelijk eind februari naar Nederland.

Het 'cateringbedrijfje' loopt goed. Doordat plastic zakjes verboden zijn vanaf september in Gambia ben ik op zoek naar bigshoppers voor als men naar de markt gaat. Ook ben ik op zoek naar bakjes van de chinees om het voedsel in te kunnen doen van de catering. Heb je iets voor ons liggen laat het weten. Natuurlijk ook zelf weer heerlijk gegeten.

Het is weer voorbij gevlogen, veel kunnen doen dankzij de vele donateurs die onze stichting weten te vinden. Heel hartelijk bedankt hiervoor!

Volg ons ook op Facebook stichting voor kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden SVKO.

Nieuwsbrief 2014

Created with Sketch.

 

Nieuwsbrief Maart 2014 

woensdag 5 maart 2014
Weer terug in Gambia, wat sneller dan verwacht maar goed om weer terug te zijn. Buba is ons met de auto komen halen en kon het niet geloven dat ook Sandy en Paul erbij waren. Cardie werd meteen gebeld en we hebben haar even gesproken om te bevestigen dat we er echt waren. 
In Nederland hadden we al een boek voor Buba gemaakt met allerlei info over trips, dit in het Nederlands en in het Engels. Hiermee kan hij beter trips verkopen en uitleggen wat er allemaal mogelijk is. 

Donderdag 6 maart
In december zijn we op bezoek geweest bij een groep van 26 vrouwen die grond verbouwd met groenten o.a. zoete aardappelen, uien, sla en later in het regenseizoen wordt er rijst op verbouwd.
In december hebben we gesproken om hen te ondersteunen, door een stuk grond aan te kopen maar dit gaan we niet doen. We hebben besloten om hen te ondersteunen met waterputten. Er is veel contact geweest de afgelopen maanden en vandaag zijn we gaan kijken naar de resultaten. Er zijn ondertussen 6 waterputten klaar of bijna klaar. Dit is natuurlijk van heel groot belang voor de groei van de planten en daardoor natuurlijk de opbrengsten van de grond. Deze vrouwen verbouwen hier groenten die verkocht wordt en door de compound daar ter plaatse gegeten wordt. Het is een goed lopend project waar we veel gezinnen mee hebben kunnen helpen. Dit maakt het werk voor de vrouwen een stuk gemakkelijker. Vrijdag 7 maart
Vandaag zijn we de school gaan bezoeken waar de kinderen van onze contact persoon in Gambia op zitten. Doordat we normaal altijd in de kerstvakantie komen is dit er nog steeds niet van gekomen. Er zitten ruim 300 kinderen op school. We hebben een gesprek gehad met de directeur en gevraagd wat wij kunnen betekenen in de toekomst voor deze school. Hier komen de nieuwe startende ondernemers tenslotte vandaan. Graag zouden ze een nieuwe computer hebben we gaan kijken met onze stichting wat we hier in kunnen betekenen. We hebben wel nu een bijdrage gedaan voor de school in de vorm van: schriften, pennen en potloden. Hier zijn ze erg blij mee omdat de kinderen hier zelf voor moeten zorgen en wat voor veel gezinnen erg moeilijk is.


Zaterdag 8 maar
tMet Buba naar de Serakunda markt geweest hier hebben we twee schattige dames leren kennen. Deze 2 vrouwen hebben een plannetjes geschreven en hun ideeën willen wij ondersteunen. Deze vrouwen die wat eigen verbouwde kruiden daar verkopen, en gedroogde vis die ze zelf inkopen en weer wat duurder verkopen. Ook rijst kopen ze groter in en maken er zelf kleiner porties van en verkopen dit dan weer met wat winst. Buba heeft al eerder contact met hen gezocht. Wij hebben nu aangegeven dat wij voor 1 jaar de markt plaats voor ze zullen betalen. Zodat deze startende ondernemers een duwtje in de goede richting krijgen.
Lekker wezen eten bij de familie van Bubba dit doen ze om ons te bedanken, en wij genieten er van om bij ze te eten en te spelen met de kinderen. Dit jaar ballen –iets lekkers mee genomen voor de kinderen. Voor de compound kleding, tandenpasta en borstels, zeep bodylotion, lippencrème, deodorant etc. zodat ze weer een hele tijd vooruit kunnen.

Zondag 9 maart
Chris is wezen vissen met de visser die we de afgelopen jaren hebben ondersteunt. Flink wat vis gevangen waar we weer veel mensen mee hebben ondersteund o.a. de compound van onze contact persoon en Solomon. Met de visser gaat het goed, door de verhalen die we op zoover zetten weten de toeristen hem te vinden. Natuurlijk blijven we hem volgen. Chris heeft zijn zeehengel aan 1 van de vissers Alex Fatty gegeven. En voor de volgende keer willen we haken mee brengen zoals vorig jaar zie foto.Bij het avond eten hebben we Allergie leren kennen, een jongen uit een dorpje bij Kololie 28 jaar en sinds 2003 pas naar school gegaan. We hebben wat sieraden van hem gekocht die hij zelf maakt, en de helft weer terug geschonken zodat hij deze weer aan andere kan verkopen. Door deze jongen zijn we op een nieuw project gekomen. Jongeren/kinderen zijn de startende ondernemers van de toekomst en op deze jongeren een betere start te geven willen we aan het begin beginnen.
In Gambia kunnen niet alle ouders het jaarlijkse schoolgeld betalen. Veel kinderen, vooral op het platteland kunnen daardoor niet naar school en blijven thuis om hun ouders te helpen met huishoudelijke taken. Voor een bedrag van 40,-- euro (incl 5,- administratie/reiskosten) kan een kind een jaar lang naar school en krijgt het een schooluniform en schoenen. 
We willen zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om naar school te gaan. 
Met het sponsoren van een kind helpt u: 
Het kind, omdat het kind verzekerd is van een jaar lang onderwijs (belangrijk is natuurlijk dat het kind de hele basisschool periode kan afmaken)
De school, zodat de onderwijzers een salaris kunnen ontvangen en dit een betere continuïteit biedt. De ouders, doordat de ouders het geld wat nu aan schoolgeld betaald moet worden op een ander manier kunnen besteden. Vindt u het ook belangrijk dat er een kind in Gambia naar school kan dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen 

Maandag 10 maart 
Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de stichting Future For Young People, zij hebben al ervaring met microkredieten. 
Met een microkrediet wille we kleine ondernemers in Gambia gaan steunen. Deze manier van ontwikkelingshulp is een van de beste vormen van daadwerkelijke hulp. Door mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun investering, leren ze zelfstandig een bestaan op te bouwen. Zo kunnen mensen die iets willen ondernemen zelf hun situatie verbeteren. 
 De microkredieten die ondernemers krijgen zijn voor westerse begrippen erg laag. Een lening van 100 tot 500 euro is vaak al voldoende om een bedrijfje te beginnen. De leningen worden met maandelijkse of jaarlijkse termijnen afgelost. Dit betekent dat de bijdrage na enige tijd opnieuw kan worden uitgeleend aan een volgende ondernemer. Uiteindelijk kunnen er met een eenmalige bijdrage meer ondernemers geholpen worden. Verder zijn zij bezig met een project geiten en schapenboerderij,  Tanji 
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden in Gambia meestal niet als volwaardig mens gezien. Ze hebben geen kans op een partner of werk en brengen soms de hele dag door zittend op een stoel, liggend in bed of ze worden soms zelfs opgesloten. FFYP is in het dorp Tanji onlangs gestart met de bouw van een zorgboerderij voor deze doelgroep, zodat onder begeleiding een dagbesteding kan worden aangeboden en zij het gevoel hebben functioneel te kunnen zijn. Het plan is om van start te gaan met vier jong gehandicapten uit het dorp. In een later stadium zullen we er meer gehandicapten bij betrekken. Er worden bij aanvang 25 geiten en 25 schapen aangekocht. Hiermee zal deels gefokt worden en een ander deel worden verkocht tijdens Tabaski of ceremonies aan de lokale bevolking of op de markt. Men streeft ernaar dat het project na twee jaar zelfvoorzienend kan draaien. We gaan kijken met onze stichting of wij kunnen bijdragen de vorm van een donatie van geiten en schapen. En misschien hulp in de vorm van bijscholing in de omgang met de gehandicapten gezien Jeannette en Sandy daar veel ervaring in hebben en ondersteuning op agrarisch gebied door Paul. 
Het was een zeer zinvolle middag, ontzettend veel geleerd en gezien een prachtig project. De voorzitter van deze stichting komt binnen kort weer naar Nederland en we hebben afgesproken dat we in Nederland weer contact met elkaar hebben. 

Dinsdag 11 maart 
Bezoek aan de plantage, deze zag er niet goed uit, Solomon is afgelopen winter onverwacht naar zijn moeder moeten gaan in de binnen landen. Deze is ziek geworden en hij moest voor haar gaan zorgen. Met zijn moeder gaat het weer wat beter, en Solomon heeft daar veel gewerkt, veel planten verbouwd en verkocht. Met hulp van een engelsman heeft hij nu een paard kunnen kopen waar hij toeristen mee over het strand kan laten rijden. Chris en Jeannette weten veel over paarden en hebben deze week verschillende keren met Solomon uitleg gegeven over hoe met dit paard om te gaan. Het is nog een jong beest, 2,4 maanden dus voorlopig gaat dit nog geen geld opleveren. Wij hebben vanuit de stichting een bijdrage geleverd voor voedsel voor het paard voor de komende maanden. 

Woensdag 12 maart 

De laatste dag jammer maar een prima week gehad waarin we veel hebben kunnen doen, veel projecten gezien en genoeg ideeën op gedaan voor het komende jaar. Op de valreep nog geweldig nieuws gekregen. De overheid heeft zelfs zijn  officiële goedkeuring gegeven voor ons project van de 26 vrouwen. 


Nieuwbrief augustus 2014 

 

Zaterdag 9 augustus 

Vrijdag avond laat aangekomen in Gambia, wat is het heerlijk om weer terug te zijn en iedereen weer te gaan bezoeken. Vandaag een dagje rustig aan, dat wil zeggen alle spullen die we mee hebben genomen,(ruim 60 kg ) uit gaan zoeken voor wie wat is. Daarnaast hebben we met iedereen contact proberen te krijgen. Dit gaat in Gambia anders dan in Nederland adressen (straten) kennen ze niet, dus je bent altijd afhankelijk van andere die je ter plaatsen de weg zullen wijzen. Internet heeft ook bijna niemand, men gaat naar een internetcafé en het telefoonnetwerk werkt helaas ook niet altijd. Dus het was nog een hele puzzel om alles gepland te krijgen. Afstanden zijn voor ons nog steeds niet in te schatten, gelukkig krijgen we hier veel hulp bij van onze mediator/taxichauffeur Buba. 

 

Zondag 10 augustus 

Vandaag zijn we Djee gaan bezoeken één van de sponserkinderen van Gambia Child. Djee woont  in Brufut, is een meisje van 12 jaar. Ze leeft onder bittere omstandigheden, hele dagen hangt ze in een rolstoel. Ze kan niet staan of lopen, niet praten, kan maar 1 arm en hand gebruiken, verstandelijk is er waarschijnlijk niets mis mee. Ze slaapt ’s nachts in een schuurtje. Er wordt niets met haar gedaan, omdat er geen geld is om haar ergens mee naar toe te nemen. Gambia Child gaat kijken wat ze in de toekomst voor haar kunnen gaan betekenen. Wij zijn Djee gaan bezoeken zodat ze weet dat ze niet vergeten wordt. Ik heb zelden iemand zo blij gezien, echt geweldig. Djee kan geen Engels ook haar moeder niet maar, er waren genoeg mensen die het voor ons konden vertalen. En haar gezicht vertelde ons alles. De dikke kleurpotloden zijn een groot succes, ze pakte ze meteen en ging aan het schrijven in haar schrift. Geweldig om te zien! 

 

Later op de dag zijn we nog op bezoek gegaan bij onze sponsorkinderen. Dit betekend dat wij voor het komende schooljaar hun schoolgeld zullen betalen. We hebben speciaal om dit mogelijk te kunnen maken het afgelopen kwartaal op verschillende rommelmarkten gestaan en op deze manier 80 euro bij elkaar verzameld. Dit is voldoende om 2 kinderen naar school te laten gaan. 

Even kort wat over het gezin. De man en vader van vier kinderen (3 schoolgaande) was in dienst van het leger en was uitgezonden naar Soedan. Dit omdat hij hoopte om na zijn terugkomst wat geld te hebben verdient voor een betere toekomst voor zijn gezin. Maar het liep anders. Hij werd ziek en werd terug  gezonden naar Gambia. Hij had leverkanker. Na een paar maanden overleed hij. Hij heeft vreselijk veel pijn gehad gezien er in Gambia praktisch geen medicatie voorhanden is voor deze ziekte. Hij was nog maar half in de dertig. Zijn jonge vrouw bleef achter met de kinderen. De ouders van de vrouw zijn erg oud en kunnen ook niet meer werken. Zij wonen echter, niet bij elkaar op dezelfde compound. Ze hebben het financieel moeilijk omdat er geen inkomen meer is. We hebben het vermoeden dat de vrouw afhankelijk is van andere familieleden. Helaas hebben we maar geld voor 2 kinderen, we hebben tegen de moeder gezegd dat zij zelf mag bepalen welke 2 kinderen er dit jaar naar school kunnen gaan. Alhagie Saho, zal binnen kort alles met de school regelen en betalen (contact persoon van FFYP). De scholen zijn momenteel dicht, anders hadden we het zelf kunnen doen. 

 

Naast het schoolgeld hebben we ook voldoende schoolspullen kunnen geven en voor de kinderen 3 setjes met nieuwe kleren. Dit allemaal door de gulle giften die we dit jaar hebben gekregen. 

 

Maandag 11 augustus 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij een Eco-Lodge. Geheel zelfvoorzienend en werken vooral met solar. Erg interessant om te bekijken, zon hebben ze natuurlijk voldoende in Gambia. Jammer dat de zonnepanelen nog zo ontzettend duur zijn. Het zou een groot probleem in Gambia oplossen als er meer van dit soort initiatieven zouden zijn. 

                                        

Het is nu regenseizoen in Gambia, maar helaas weinig regen tot deze week (we hebben de regen mee genomen vanuit Nederland). Het was echt hard nodig dat het ging regenen voor de couscous is het al te laat. Geen tot weinig regen, betekend weinig opbrengst van de landbouwgrond. Dit is dus echt niet goed voor Gambia. Het project met de 26 vrouwen loopt. We zijn alleen even wezen kijken om de voortgaan te bekijken. 

 

Doordat Chris veel vis heeft gevangen in Gambia zijn we lekker wezen eten bij Buba natuurlijk hebben we ook voor zijn compound weer de nodige spullen mee genomen. 

    

Dinsdag 12 augustus 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij een weeshuis waarin 47 meisjes zijn ondergebracht. Fatou, vroedvrouw en verpleegkundige in Gambia kon het leed van die meisjes niet langer aanzien en startte een weeshuis voor hen. Niet in de laatste plaats omdat ze zelf op 4-jarige leeftijd wees werd en het in haar jeugd heel zwaar had. Vanaf jonge leeftijd had ze dan ook de wens om arme kinderen of kinderen zonder ouders te helpen en dat deed ze ook daadwerkelijk. Veertien van de kinderen die ze daar opvangt, hebben helemaal geen ouders meer, de rest heeft nog één ouder, maar die kan niet voor hen zorgen. Fatou heeft naast het weeshuis dat onder andere bestaat uit een hele grote slaapzaal waar de kinderen ‘s avonds hun nachtrust vinden, een kraamkliniek. 

 In de kraamkliniek staat ze moeders en kinderen bij, in het consultatiebureau eveneens.  Een winkeltje, een schooltje en een apotheek zorgen voor een compleet aanbod. Met het consultatiebureau, het winkeltje en de apotheek probeert Fatou het weeshuis te bedruipen. 

 

 Maar omdat de armoede in het land zo groot is en ze mensen die in nood zijn niet weg wil sturen, betalen mensen ook vaak niets voor de geboden hulp. Vanuit Nederland hebben we heel veel kraamspullen, kleding en speelgoed mee kunnen nemen voor het weeshuis en de kraamkliniek. 

   

In de toekomst willen we graag de kraamkliniek blijven ondersteunen, en hierdoor ook het weeshuis. De kraamkliniek heeft vooral nodig: onderleggers, kraamverband, steriele gazen voor verbinden van wonden, verband, leukoplast, grote pleisters voor wonden, hechtpleisters, handschoenen, injectienaalden en spuiten, alcoholpats, kleine naaldjes voor prikken van de glucose, stripjes voor glucosemeter en ik ben op zoek naar een makkelijk HB bepaalden apparaatje wat lijk op een glucosemeter, iemand? qua medicatie is het lastig omdat het moeilijk mee te krijgen is maar wat hier veel word gebruikt en wat je wel mee kan nemen is paracetamol 125mg, 250 mg, 500mg en 1000mg. Multi vitamines en Vitamine B en C. 

 

Later deze dag zijn we ook nog naar Madikie gegaan, dit is een van de sponsorkinderen van Gambia Child wij hebben vanuit deze stichting een braille typemachine mogen geven. Vanuit onze stichting hebben we gezorgd voor voldoende kleding en schoenen om naar school te gaan en wat speelgoed en schoolspullen. Geweldig om dit te mogen doen. Madikie is een blind meisje van 8 jaar en woont in Bakau. Doordat wij nu bij haar geweest zijn kan ze in september starten op de blindenschool in Serekunda. Gambia Child heeft ook het schoolgeld betaald en het geld voor het vervoer van de begeleidster. Wij hebben dit meegenomen voor het 1e kwartaal, zodat zo ook echt kan gaan starten. 

     

Donderdag 14 augustus 

Met Fattie en Nady gaat het goed, doordat wij ze dit jaar hebben ondersteund door voor 1 jaar de kraamplaats te betalen hebben ze kunnen investeren in meer rijst en andere producten. Deze week heeft Chris op één dag meer dan 30 buttervissen gevangen. Een paar daar van zijn naar de marktkraam van Fattie en Nady gegaan, deze hebben ze goed kunnen verkopen. We gaan er dan ook vanuit dat ze het komende jaar het zelf kunnen betalen. Als het nodig zal zijn om bijvoorbeeld de helft te betalen zal onze hulp bestaan uit een lening te verstrekken. We kunnen in ieder geval stellen dat deze startende ondernemers een duwtje in de goede richting hebben gekregen, en dat het succesvol is geweest. 

 

Vanuit de Nicolaas school in Oss hadden we een gift gekregen om schoolspullen te kopen voor een school dit hebben we gedaan, deze school staat in een wijk in Serekunda. In deze buurt wonen veel echt arme mensen veel alleenstaande ouders met soms wel 5 kinderen. We hadden voor hen schoolspullen mee genomen waar ze erg blij mee waren. Voor de volgende keer hopen we veel kleding mee te kunnen nemen, hier is veel behoefte aan. 

Uiteindelijk zijn deze kinderen de ondernemers van de toekomst, helaas is het nog steeds zo in Gambia dat niet alle kinderen naar school kunnen omdat er geen geld voor is. De prijzen van de scholen variëren nogal. Je hebt particulieren scholen en scholen van de overheid. De prijzen die wij hebben gehoord variëren van 40 euro per jaar tot 80 euro per kwartaal. Hier zit dan een maaltijd bij en vaak ook het schooluniform. Voor de schoolspullen moeten de kinderen zelf zorgen. Schriften kosten in Gambia bijna net zo duur als in Nederland. Een salaris van een Gambiaan zit tussen de 30 en 50 euro gemiddeld per maand. 

  

Vrijdag 15 augustus 

Laatste dag alweer, wat gaat een week toch snel. Vandaag hebben we kennis gemaakt met Wally en Pierre twee jongen mannen van 28 jaar. Ze willen een eigen bedrijfje op gaan starten, een soort bank. Ze gaan hier een plan voor schrijven, en wij gaan bekijken of we vanuit de stichting hier een microkrediet voor kunnen afsluiten. We zullen de komende periode via de mail contact met elkaar hebben. 

 

Verder zijn Chris en Jeannette vandaag met Solomon op pad geweest, de jongeman die we begeleiden met zijn paard. We hebben met hem een lening afgesloten om een zadel te kopen en hebben een halster geschonken. Zijn paard is ondertussen ook oud genoeg om toeristen te gaan rijden. Nu is Solomon helemaal klaar als het seizoen in Gambia begint om zijn eigen business te starten. 

Ook hebben we Buba vanuit de stichting een lenig gegeven om 4 nieuwe banden te kopen. De taxi is niet één van onze succesvolste projecten, maar we hebben het graag voor hem over. Door de opbrengsten van de taxi heeft hij dit jaar voor zijn compound een water aansluiting kunnen maken. Hier geniet nu de gehele buurt van, dit vinden wij ook erg belangrijk. 

 

18-12-2014 tot en met 25-12-2014 Kaapverdië eiland Sal i.v.m. Ebola niet naar Gambia 

Het internationale vliegveld verbindt de Kaapverdische Eilanden met de rest van de wereld.  Het eiland heeft ongeveer 26.000 inwoners en het eiland is vlak en droog. In het verleden exporteerde men veel zout, nu is dit alleen nog voor eigen consumptie. Tonijn is het belangrijkste exportproduct, verder leeft men vooral van toerisme.  In Nederland hadden we al contact gezocht met een gids uit Sal, genaamd Raoul. Met Raoul  hebben we een eilanden tour gemaakt. 

Ben je voor het eerst op Sal dan is zo’n eilandtour echt een must! Je brengt een bezoek aan de haven stad Palmeira, je gaat het ‘Blauwe oog’ van Buracona ontdekken, de fata morgana’s in de Sahara van Sal ga je bewonderen. Je ziet daarnaast de zoutmeren van Pedra da Lume, die zich bevinden in de krater van een uitgedoofde vulkaan.  Als je dit met Raoul doet, zie je ook nog wat van de lokale bevolking. Via het hotel is deze trip een halve dag en met Raoul is dit een hele dag. Je gaat dan tevens naar een marktje waar je fruit kan kopen en ook ga je lunchen in een van de dorpjes. Hier helpt Raoul tevens de lokale bevolking mee, wat prima bij onze doelstelling past. De kosten zijn ongeveer hetzelfde als wat je betaald voor de halve dag via het hotel. Ben je met minimaal 4 personen is het zelfs  een stuk goedkoper dan de halve dag trip vanuit het hotel. 

 

Verder ga je met Raoul, als je dit wil natuurlijk, bij de armste mensen van Sal langs. Ook dit hebben we gedaan en dankzij onze donateurs hebben ruim 20 kg aan spullen mee kunnen nemen voor deze mensen. Vooral heel veel kleding en kinderspeelgoed. Daarnaast hebben we voor alle kinderen meerdere pennen mee kunnen nemen. De scholen waren helaas dicht i.v.m. de kerstvakantie maar Raoul gaat er voor zorgen dat een donatie daar ook terecht komt. De scholen zijn in Sal gratis, wel moet iedereen voor zijn eigen schoolspullen zorgen wat voor sommige een probleem is. Dus onze schriften, mappen, schrijfblokken en andere kantoorartikelen  zullen op een goede plekken terecht komen. 

 

Raoul zorgt ook altijd dat de mensen van deze wijk met Kerst een heerlijke maaltijd krijgen. Fantastisch wat hij doet voor de medemens. Daarom hebben wij ook besloten als stichting om hem te proberen te ondersteunen door op verschillende sites hem in de picture te brengen zodat toeristen trips met hem maken. Als mensen het dan leuk vinden, dan kunnen ze dus spullen vanuit Nederland mee nemen en zelf bij de lokale mensen, die het echt kunnen gebruiken, afgeven. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld; kleding, schoenen, toiletspullen en schoolspullen. Maar nagenoeg alles is welkom omdat men alles moet importeren vanuit andere landen zijn de prijzen hoog, bijvoorbeeld shampoo kost €7,= en gemiddeld verdienen de mensen op Sal 100 tot 200 euro per maand. Mits  men een baan heeft en voor de mensen die geen baan hebben ligt dit bedrag een stuk lager. 

Nieuwsbrief 2013

Created with Sketch.

 

Nieuwsbrief december 2013 

Tijdens ons werkbezoek aan Gambia van 20 t/m 28 december 2013 zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht: 

Zaterdag 21-12-2013 

 Buba bezocht en helaas had hij stukken aan zijn auto, de accu moet vervangen worden en had een te kleine band er onder liggen. Met name de band heeft veel tijd gekost maar uit eindelijk is het gelukt. Op 26-12-2013 was de auto weer helemaal goed in orde accu vervangen en de band vervangen. Na ons bezoek vorig jaar is ons duidelijk geworden dat deze auto meer voor de compound betekend dan wij kunnen bedenken. Vorig jaar heeft Buba veel gezondheidsproblemen gehad en heeft dit jaar ons nogmaals duidelijk gemaakt dat deze auto zijn redding is geweest. Medische kosten zijn erg duur in Gambia en als je het niet kan betalen dan krijg je geen hulp. Momenteel leven er 12 mensen in de compound van Buba en leven momenteel allemaal van de opbrengsten van de auto die de stichting voor hem heeft gekocht. Zijn broer die een baan had bij de benzinepomp wat voor Gambianen een goede baan is, is plotseling vertrokken naar het buitenland. Dus ook de zorg van zijn vrouw en kind komt nu op Buba neer en dat kan hij allemaal dankzij de auto van de stichting. 

Zondag 22-12 

Op bezoek geweest bij onze kapitein, we hebben afgelopen jaar ‘reclame’ gemaakt voor hem op zoover en dit begint zijn vruchten af te werpen. Hij gaf aan goede business te hebben en erg blij te zijn met de spullen die we vorig jaar hebben kunnen schenken. Ook heeft Buba dit jaar  2x een vistrip met toeristen gedaan. Doordat het goed met hem gaat besloten om de visspullen die we dit jaar mee hebben genomen niet aan hem te doneren maar via Buba een andere visser gevonden. We hebben van een winkel die gestopt is m.n. haakjes en draden gedoneerd gekregen. We hebben deze nu geschonken  aan een visser die hier vis mee vangt voor de verkoop op de markt. 

Maandag 23-12 

Diverse plaatselijke reisorganisaties bezocht ter promotie, aantal toezeggingen verkregen van kleinere en grotere organisaties. (Arch tours, Tamba Lokale Gids,). Helaas is er afgelopen jaar geen werk uit gekomen, dus nogmaals ons rondje gedaan. Wel weer beloftes nu maar hopen dat het dit jaar er wel van komt.  In de middag kleinschalige bananenplantage bezocht en bijdrage gegeven om stekken en wat kunstmest te kopen, net zoals voorgaande jaren. Dit is een goed lopend project, brengt al wat winst op waar men weer nieuwe planten voor koopt en verder te investeren. 

Dinsdag 24-12 

Op zoek gegaan naar een stukje grond voor ons nieuwe project, groente gaan verbouwen voor verkoop en eigen gebruik. Hier hopen we in maart 2014 meer over te kunnen vertellen. 

 

Een nieuwe trip met Buba gemaakt naar het nationaal park, voor de volgende keer willen we een boek gaan maken met alle trips die we met hem hebben gemaakt. In het Nederlands en Engels zodat hij makkelijker trips kan verkopen. 

Woensdag 25-12 

Bezoekje aan de school in Serekunda het is daar ook kerstvakantie maar er was wel een leraar die ons te woord kon staan. Er is een paar jaar terug een speeltoestel geschonken door Nederlanders, we merken nu we een paar jaar in Gambia komen er veel Nederlanders goed werk doen. Super! Vanuit een winkelier die gestopt is met zijn winkel hebben potloden-puntenslijpers-schriften- pennen kunnen doneren aan deze school. De kinderen moeten zelf hiervoor zorgen, maar zijn voor hen erg kostbaar om aan te kopen. Prijzen zijn vergelijkbaar met Nederlandse prijzen van de goedkopere winkels. We hebben met deze leerkracht afgesproken, hij weet wie hier het komende half jaar het meeste moeite mee zal hebben en kan door deze schenken zeker 20 kinderen voorzien van schriften en potloden (pennen nog meer) 

 Donderdag 26-12 

Vorig jaar hebben we Bubba een laptop geven vanuit een van onze donateurs, helaas is het nog steeds niet gelukt om internet te regelen. Hem wel weer op weg geholpen, omdat voor hem veel gemakkelijker zou zijn om contact te krijgen met toeristen. Doordat hij veel ziek is geweest en dat hem veel geld heeft gekost, is dit project nog niet afgerond. Wel hebben we hem veel bij Nederlandse toeristen op zoover maar ook via, via kunnen helpen aan werk. Hij heeft het afgelopen jaar 7 trips naar George Town kunnen maken. De concurrentie blijft moordend in Gambia er zijn veel te veel taxi’s nu is er een nieuw systeem en krijgt iedereen een beurt maar er zijn per dag ongeveer 40 plekken te vergeven bij de hotels waar Buba mag staan en er zijn ongeveer 300 taxichauffeurs dus wat hulp vanuit Nederland heeft hij echt nodig.  Lekker wezen eten bij de familie van Bubba dit doen ze om ons te bedanken, en wij genieten er van om bij ze te eten en te spelen met de kinderen. Dit jaar ballen – ballonen mee genomen voor de kinderen. Voor de compound kleding, tandenpasta en borstels, zeep bodylotion, lippencrème, deodorant etc. zodat ze weer een hele tijd vooruit kunnen. 

vrijdag 27-12 

weer naar huis, een week is erg kort. Maar we hebben weer veel blije gezichten gezien en daar is ons  allemaal om te doen. Naast  geld giften hebben we het afgelopen , veel giften in nature gehad waar we veel mensen blij mee hebben kunnen maken. 

  

Nieuwsbrief 2012

Created with Sketch.

 

Nieuwsbrief januari 2012 

Tijdens ons werkbezoek aan Gambia van 29 december tot 5 januari 2012 zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht: 

- Vrijdag 30 december radio diverse locaties in Serrekunda bezocht om klein winkeltje op te starten, vrouw en schoonzuster van Bubba. 

- Donderdag 2 januari mogelijkheid bekeken om brandhout en houtskool vanuit het binnenland naar Serrekunda te transporteren, in combinatie met toeristentrips, en dit aldaar te verkopen. Bubba kan dan gemiddeld Dalassi 500,-- per trip verdienen. 

- Vrijdag 3 januari informeel met diverse autoriteiten gesproken om bovenstaand te kunnen realiseren. Uit dit gesprek bleek dat dit op teveel hindernissen gaat stuiten. De handel in hout is gekoppeld aan vergunningen en de manier waarop wij dit wilden organiseren stuit te veel mensen tegen de borst. In de middag kleinschalige bananenplantage bezocht en bijdrage gegeven om stekken en wat kunstmest te kopen. Bekijken volgend jaar of dit een haalbaar project is. 

- Zaterdag 4 januari met Bubba vistrip georganiseerd en mogelijkheden besproken om dit te continueren. Dit hadden we in Juli vorig jaar ook al geprobeerd, maar liep vast. Afgesproken met eigenaar van boot dat wij hem dit jaar met vismaterieel zouden helpen en dat we in december 2012 de zaken beter gaan organiseren. 

Al met al was tijd te kort om alles volledig af te ronden. Het is voor Bubba en zijn familie niet gemakkelijk om dingen te regelen, maar we blijven hem hierin ondersteunen. 
 

Nieuwsbrief december 2012 

Tijdens ons werkbezoek  aan Gambia van 19 t/m 28 december 2012 zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht: 

20-12-2012

Bijgepraat met Buba hoe het hem het afgelopen half jaar is vergaan. Het hout op halen in de binnen landen is mislukt dit mag niet zonder vergunning van de autoriteiten. Buba is het afgelopen half jaar erg ziek geweest, en heeft gelukkig zijn auto verschillende keren uit kunnen lenen aan een vriend die hier verre trips naar George Town mee heeft kunnen maken. Dit heeft hem geld opgeleverd waardoor zijn familie heeft kunnen eten en hij zijn ziektekosten in het ziekenhuis heeft kunnen betalen. Ook vandaag had hij zijn auto uitgeleend aan deze vriend, voor twee dagen dit levert hem meer op dan dat hij in twee dagen kan verdienen met kleine tripjes van hotel naar de strip. 

21 -22 en 23 december  

Chris en Paul zijn op pad geweest met Buba voor een nieuwe trip uit te proberen. Niokolo Koba Park ligt is het oosten van Senegal, net achter de zuid-oostelijke grens met Gambia. Het is het grootse wildpark van West Afrika en een van de laatste plekken waar nog groot wild te zien is. De reis naar het spectaculaire Niokolo Koba park duurt per jeep minstens 12 uur vanaf het toeristen gebied. Deze trip is beter geschikt voor ervaren en fitte reizigers en het is aan te raden om minimaal twee dagen te blijven in het park. Het is wel een duurdere trip door de lange afstand en de hoge entree tarieven voor het park. Maar zeker de moeite waard. Wat we Buba wel echt hebben moeten bij brengen is het op tijd eten en drinken, hij kan met veel minder omdat hij dat gewend is. Maar toeristen willen nu eenmaal graag op tijd wat eten en drinken. We gaan er vanuit dat hij dit nu heeft geleerd. 

Jeannette en Sandy hebben deze dagen kennis gemaakt met de familie Reesink, die dit jaar 3 maanden in Gambia zijn en daar gelijkwaardig projecten ondersteunen. Als straks de website klaar is gaan we een link maken zodat de familie Reesink ook hun projecten hierop kenbaar kan maken. 

24 december 

Een dagje bij komen van de zware en indrukwekkende reis. Wel zijn we nog op bezoek geweest bij de visser die we ondersteunen hij kan merken dat we hem promoten op zoover. Er zijn nu meer toeristen die hem kunnen vinden, ook de samen werking met Buba begint te lopen. We hadden ook dit jaar weer voor hem de nodige vis spullen bij die we gedoneerd hebben gekregen van kennissen deze kwamen goed van pas. 

  

25 december 

We hebben een laptop gedoneerd gekregen van vrienden. Deze is voor Buba, zodat hij makkelijker met toeristen kan communiceren. We zijn vandaag bezig geweest met scype te instaleren en in de avond hebben we bij Buba gegeten en de laptop afgegeven. Zijn kinderen waren erg blij met deze verassing ook ver hen met hen schoolwerk kan deze laptop veel beteken. De vrouw van Buba gaat geen marktkraampje beheren, ze is namelijk weer gaan studeren. Voor haar hadden we schriften en potloden, gummen etc. mee genomen die we gedoneerd hebben gekregen van vrienden. 

  

26 december 

Bezig geweest samen met Buba om uit te zoeken hoe hij aan internet kan komen, zijn reserves zijn door zijn ziekte een heel eind op. We hebben er voor gekozen om dit nog niet te financieren om hem te motiveren om ook zelf zaken te kunnen regelen zoals in de doelstelling van onze stichting staat. Verder hebben we een bezoekje gebracht aan de plantage en daar een donatie achter gelaten zodat ze weer wat mest en planten kunnen kopen. Het ziet er goed uit en het begint al goed te groeien. De eerste bananen hebben ze al geoogst. 

27-12-2013 

Tripje gemaakt naar Lamin Lodge 

Tussen de mangrove bossen verscholen ligt  Lamin Lodge avontuurlijk verscholen. Het is zo goed verscholen omdat het drie verdiepingen tellende gebouw zelf o.a. van Mangrove hout is gemaakt. Dit geeft Lamin Lodge een het bijzondere uiterlijk van een enorme boomhut. Eigenlijk is deze lodge een oesterfarm maar omdat het er zo uitzonderlijk mooi is, is er nu dus ook een lodge gevestigd waar je heerlijk kan eten en drinken. Het verharde pad naar Lamin Lodge is geheel gemaakt van verpulverde oesterschelpen, die ook in grote bergen naast het pad liggen. Omdat de oesters zich in Gambia aan de wortels van de Mangroves vastzetten gaan de vrouwen bijna dagelijks bij eb het water op om de oesters van de wortels te steken. De oesters worden gekookt gegeten en van de schelpen worden dus verf en wegen gemaakt. 

De Trips die we de afgelopen jaren gemaakt hebben gaan we een boekje maken waar Buba, nederlands toeristen kan laten zien wat hij allemaal te bieden heeft. Deze gaan we natuurlijk voor hem vertalen in het Engels zodat hij ook weet wat de toerist van hem verwacht. 

In de vakantie hebben we ook nog ideeën gemaakt voor de website die er volgend jaar toch echt zal gaan komen. 

Nieuwsbrief 2011

Created with Sketch.

 

Nieuwsbrief september 2011 

Tijdens ons werkbezoek aan Gambia van 29 juli tot 13 augustus zijn door ons de volgende werkzaamheden verricht: 

- Zaterdag 30 juli radio cd-speler ingebouwd die tijdens transport was gestolen. 

- Zondag 31 juli reparatie airconditioning van de aan Bubba Sonko gedoneerde auto. Deze reparatie was noodzakelijk om meer inkomsten te verkrijgen. Auto’s met airconditioning worden veelvuldig gevraagd door de plaatselijk reisorganisaties. Gehele dag hiermee bezig geweest in locale garage. 

- Maandag 1 augustus diverse plaatselijke reisorganisaties bezocht ter promotie, aantal toezeggingen verkregen van kleinere en grotere organisaties. (Arch tours, Tamba Lokale Gids,) 

- Donderdag 4 augustus met Bubba vistrip georganiseerd en mogelijkheden besproken om dit te continueren. Bubba moet hier zelf actie ondernemen met de locale vissers. 

-  7 en 8 augustus Trip geregeld met Nederlandse toeristen naar George Town. 

- 10 augustus met Bubba naar binnenland gereden om mogelijkheid te onderzoeken om kleine handel te beginnen in brandhout. Doestelling was dat hij dit brandhout mee zou nemen als hij tocht met toeristen naar het binnenland moest. 

- 11 augustus mogelijkheid onderzocht om meerdaagse trips naar Senegal en Guinee Bissau te organiseren moeten hier in december verder in duiken. 

- 12 augustus Bubba Nederlands koppel laten ondersteunen met verschepen van goederen naar Nederland.