Over ons
Stichting Samen vooruit door Kansen en Ontwikkeling is een stichting zonder winstoogmerk opgericht in 2011.  

Onze globale doel  is om  Gambianen in hun kracht te zetten door onderwijs, ondernemerschap, initiatief en verantwoordelijkheid te bevorderen. Wij geloven dat deze elementen essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling en om mensen uit de armoede te halen. Door deze waarden te promoten, hopen we een tastbaar verschil te maken in het leven van (jonge) mensen in Gambia en een betere toekomst te creëren voor het land als geheel. 

Wij houden ons voornamelijk bezig met directe hulp en kleine projecten zoals; Ondernemingen te helpen zichzelf zo te ontwikkelen dat zij zelf supporting zijn en dit ook blijven na onze hulp. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Alle fondsen, diensten en verzamelde producten gaan volledig naar onze projecten. Jaarlijks verschijnen er (financiële) rapporten op onze website. Alles wat wij doen is dus controleerbaar en transparant.

Contact gegevens
De Stichting Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling is notarieel opgericht op 3 maart 2011 en heeft haar zetel in de gemeente Nistelrode, alwaar zij ook ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel  onder nr. 52195651

Adresgegevens
Weijen 55 5388 HM Nistelrode
E-mailadres: [email protected]
Telefoon secretariaat: 06 57591370
Rekeningnummer: NL 64 RABO 0110 7404 08
RSIN fiscaal nummer: 8503.38.426

Volg ons op socials:
facebook.com/groups/1407422486242474
instagram.com/stichting_svko/

Het bestuur van de stichting: 

  • Paul Vissers 16-06-1967, functie voorzitter, mede oprichter 
  • Sandy Janssen 11-11-1969, functie penningmeester, mede oprichter 
  • Leny van der Heijden  06-09-1958, functie secretaris


  • Vrijwilligers: 
  • Marcella  Doppenberg  
  • Sherrif Sonko, functie adviseur en vertegenwoordiger diverse projecten in Latrya en Jarra
  • Saikou Jallow, functie adviseur en vertegenwoordiger diverse projecten Sukuta
  • Jarra Darboe, functie project partner skillcenter Dumbutu.  Visie:
Tijdens een bezoek aan Gambia in 2009 greep de uitzichtloosheid van met name de jeugd ons erg  aan. In Gambia zijn de mogelijkheden om een inkomen te verdienen schaars en eenzijdig. Er zijn geen sociale voorzieningen en een groot deel van de bevolking is daarom afhankelijk van het inkomen van anderen. Samen met vier gemotiveerde Gambianen hebben we besloten om ons in te zetten en kansen te scheppen voor een betere toekomst voor ondernemingen, de kinderen en de jeugd in het land.

Missie:
De stichting ondersteunt, verbetert en/of bouwt educatieve en ondernemende gezondheidsprojecten in Gambia in de breedste zin van het woord, met als doel: bewustwording, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van volwassenen, kinderen en jongeren te bevorderen. Verder ondersteunen we ondernemingen zichzelf zo te ontwikkelen dat zij zelf supporting zijn en dit ook blijven na onze hulp.

Hoe gaan wij dit bereiken? 
Kansen bieden aan jongeren: 
Veel Gambiaanse jongeren proberen door middel van een levensgevaarlijke tocht door de Sahara via Libië naar Europa te vluchten. Het gebrek aan een goede toekomst is hiervan een belangrijke reden. SVKO  investeert in (vak) opleidingen, scholing, materialen om een bedrijf te starten en arbeidsplaatsen. Hierdoor hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt in eigen land.

Sponsoring educatie voor arme gezinnen: 
Een hoog percentage kinderen staat ingeschreven op de basisschool. Daadwerkelijk volgt slechts een klein percentage volgt ook onderwijs. Voor ouders van grote gezinnen is het vaak te duur om lesmaterialen en uniformen voor alle kinderen aan te schaffen. SVKO probeert dit op kleine schaal op te lossen door middel van sponsoring. 

Water: 
Aanleggen van boreholes die werken op solar. Deze voorzien van watertank en kraan zodat er altijd voldoende schoon drinkwater is. Zorgen voor voldoende water /irrigatieproject bij groentetuin van dorpsvrouwen in Latrya en Skillcenter in Jara.

Versturen van hulpgoederen: 
Inzamelen van goederen en deze vanuit Nederland naar Gambia transporteren via een zeecontainer om ze aldaar persoonlijk uit te delen aan de hulpbehoevenden. Kraamklinieken en healtcenters voorzien van medische middelen, zodat bijvoorbeeld vrouwen veiliger kunnen bevallen. Ondernemingen met het opstarten van een bedrijfjes. Medische hulp: Ondersteunen van diverse  kraamklinieken en healtcenter aanvullen medicijnen, verbandmiddelen en instrumenten bij ziekenhuizen / health centra. Kennisoverdracht, door onze contacten. 

Schoolhulp: 
School-/lesmateriaal en schoolmeubilair beschikbaar stellen, maar ook bouw en of renovatie van school, toiletten en watervoorzieningen. Vullen EHBO box. Realisatie bibliotheek.

 FAQ
We hebben ons best gedaan om op deze website een goed beeld te geven van onze activiteiten, deze zullen niet volledig zijn. Onderstaand een aantal vragen die wij op voorhand kunnen beantwoorden;
Vraag: Wat gebeurd er met het gedoneerde geld? Antwoord: Wij streven erna om al het geld direct in onze projecten te steken. Ook een stichting moet kosten maken, te denken valt aan de bankkosten en domein van de website.  Het is daarom niet mogelijk om dit voor de volle 100% te garanderen. Wij hanteren geen salarissen of tijdvergoedingen voor onze medewerkers/vrijwilligers. Tot op heden is 98% van de gedoneerde gelden direct in de projecten gebruikt.  Vraag: Hebben ze onze steun nodig? Antwoord: Wij zijn er van overtuigd dat het nodig is, immers als het goed gaat met deze ondernemers gaat het ook beter met de hele gemeenschap. Ieder kind heeft recht op onderwijs, daar zullen wij ons uiterste best voor blijven doen.