Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken. Het hoe en waarom moet worden vastgelegd in een dossier, waarin ook een privacyverklaring moet worden opgenomen, die zichtbaar op de website moet zijn geplaatst.
Privacyverklaring
Stichting Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze bewaren en beschermen. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Stichting Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap en onze overige activiteiten zoals de verwerking van eenmalige en periodieke giften in geld of natura.
Wij verstrekken benodigde persoonsgegevens uitsluitend aan banken die noodzakelijk zijn voor de verwerking van incassomachtigingen. Stichting Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling 

 doet al het overige in eigen beheer. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Dit privacy beleid is van toepassing op de activiteiten, facebookpagina en website. Door gebruik te maken van onze website en activiteiten geeft u aan het privacy beleid te accepteren, geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en te beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
SVKO gebruikt uw gegevens om:
Wij gebruiken uw (e-mail)adres om u op de hoogte te houden van onze projecten, bevestiging van uw donatie of voor het versturen van een nieuwsbrief. Indien u doneert, vragen wij uw toestemming om uw naam/ op de website/facebook  te mogen plaatsen en uitsluitend met toestemming zullen wij dit op onze website plaatsen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting  Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling 

verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Wanneer uw (e-mail)adres bekend is bij Stichting voor kansarme ondernemers, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, adres gegevens en e-mailadres.
Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SVKO of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
SVKO verkoopt uw gegevens niet
Stichting  Samen Vooruit door Kansen en Ontwikkeling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze bestuursleden en de door ons ingeschakelde vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SVKO. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Klachtenregeling:
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klachten kunnen ingediend worden per e-mail en deze klacht kan u richten aan bestuur SVKO ([email protected]). Een van de bestuursleden neemt zo snel mogelijk met u contact op. Na het ontvangst van de klacht, zal deze binnen 10 werkdagen afgehandeld worden. Op de afwikkeling van de klacht kan men in beroep gaan.
Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, door ons een mail te sturen ([email protected]). Na controle van uw identiteit delen wij u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen door contact met ons op te nemen via email of telefoon. Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
14-8-2023